SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Cyfleoedd Integreiddio

Bydd y Bwrdd yn dod o hyd i gyfleoedd i integreiddio rhwng Gofal Cymdeithasol ac Iechyd yn y meysydd canlynol:

  • Pobl hyn gydag anghenion cymhleth a chyflwr iechyd tymor hir, gan gynnwys dementia.Image of the RPB meeting
  • Pobl ag anableddau dysgu.
  • Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc.
  • Gwasanaethau Cymorth Integredig i'r Teulu.
  • Plant ag anghenion cymhleth yn sgil anabledd neu salwch

Bydd y bwrdd yn helpu i lunio a herio pynciau hanfodol o fewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhowys.  Nid yn unig y bydd yn sefydlu perthynas dda â'i bartneriaid ond bydd hefyd yn sicrhau ymgysylltu ehangach er mwyn rhoi llais i ddinasyddion ar unrhyw newidiadau sy'n cael eu cynnig.

Mae gwaith eisoes wedi dechrau ar nifer o'r pynciau sydd yn y Ddeddf, ond nawr bod yna fframwaith cyfreithiol, bydd yn rhoi hwb i bartneriaid gydweithio'n agosach i ganolbwyntio ar beth sy'n bwysig i ddinasyddion ac i wneud yn fawr o'r adnoddau sydd ar gael trwy rannu gwybodaeth a chynllunio i wella gwasanaethau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu