SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Dogfennau Bwrdd

Adroddiadau blynyddol

Adroddiadau blynyddol RPB 2018-19 [24MB]

RPB Annual Report 2016/17 [1MB]

Cofnodion cyfarfodydd

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol - 25 Ebrill 2016 [392KB]

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol - 27 Mehefin 2016 [372KB]

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol - 22 Awst 2016 [355KB]

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol - 10 Hydref 2016 [235KB]

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol - 16 Rhagfyr 2016 [330KB]

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol - 3 Ebrill 2017 [430KB]

Bwletin

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol - 28 Chwefror 2017 [201KB]

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol - 10 Hydref 2016 [239KB]

Cymorth Gartref Powys - 2 [165KB]

 

Cyflwyniadau i'r Bwrdd

Cyflwyniad Craffu - Blaenoriaethau a Gytunwyd a Chynnydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys - Medi 2016 [484KB]

Ymyrraeth Gynnar at Atal [1MB]

Model Busnes Pawb ar gyfer Asesu Anghenion Gofalwyr [1MB]

Timau Gofal Integredig ar gyfer Pobl Hyn [2MB]

Gwasanaeth Anabledd Integredig i Blant a Phobl Ifanc [971KB]

Diweddariad Asesiad Poblogaeth - Terfynol [3MB]

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys-LlC [320KB]

Blaenoriaethau Drafft Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol - Powys [429KB]

Prosiect Dychwelyd Adref [1MB]

Brandio'r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol [1MB]

Dogfennau Strategol Allweddol

VAWDASV Cynllun Hyfforddi 2017 [205KB]

Strategaeth Integredig Comisiynu Technoleg Gynorthwyo 2016-2026 [961KB]

Joint Commissioning Strategy for Domestic Abuse in Powys 2016-2019 [1MB]

Strategaeth Anableddau Dysgu ar y Cyd 2015-2020 (Diweddariad Blynyddol 2017/2018) [397KB]

Strategaeth Iechyd a Gofal i Bowys [17MB]

Dementia Care Plan 2016 - 2019 [1MB]

Cynllun Heneiddio'n Dda Powys 2016 tan 2019 [954KB]

Strategaeth cyd-gomisiynu ar gyfer Gofalwyr ym Mhowys 2016 - 2018 [1MB]

Strategaeth cyd-gomisiynu ar gyfe: oedolion ag anableddau dysgu ym Mhowys 2015-2020 (fersiwn hawdd ei ddarllen) [512KB]

Strategaeth Cyd-gomisiynu: Oedolion ag anableddau dysgu ym Mhowys 2015 - 2020 [845KB]

Strategaeth a Chynllun Comisiynu ar y cyd ar gyfer pobl hyn ym Mhowys 2016 - 2021 [1MB]

Strategaeth Gomisiynu Bwrdd Cynllunio Ardal Powys Ar Gamddefnyddio Sylweddau 2015 - 2020 [650KB]

Ymgysylltu a'r boblogaeth 50+ - Adroddiad ar y Prif Ganfyddiadau [788KB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu