HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Cynlluniau Diogelwch ar Feiciau Modur

Ride Safely SignMae'n bosibl eich bod wedi gweld ein harwyddion 'Reidiwch yn ofalus'. Nid yn unig y mae'r rhain yn atgoffa pobl i fod yn ddiogel ar y ffordd ond hefyd ar gefn pob arwydd fe welwch sticer yn dangos y cyfeirnod grid. Os bydd argyfwng neu os byddwch wedi torri i lawr, gallwch ddweud wrth y gwasanaethau brys beth yw'r cyfeirnod grid er mwyn iddynt wybod yn union ble rydych chi. Mae'r cefn yr arwydd hefyd yn dangos rhif y ffordd er gwybodaeth.  

 

Bikesafe

Menter sy'n cael ei harwain gan yr heddlu yw Bikesafe. Y nod yw ymgysylltu â beicwyr modur mewn amgylchedd heb unrhyw wrthdaro,  mewn ymgais i gynyddu eu hymwybyddiaeth a chreu dymuniad diffuant i ddysgu sut i reidio'n ddiogel.

Rydym yn darparu lleoedd AM DDIM ar y cynllun i drigolion Powys.

I gael rhagor o wybodaeth, neu i ddod o hyd i'ch cwrs agosaf, ewch i www.bikesafe.co.uk

 

Ride On - cyflwyniad i feicio modur profiadol

Cynllun undydd ar gyfer pawb â thrwydded yrru lawn ar gyfer beic modur yw Ride On, gyda hyfforddiant gan Diwtoriaid Cymeradwy y grwp RoSPA lleol, Reidwyr Profiadol Sir Amwythig a Phowys (SAPAR). Byddant yn asesu eich sgiliau reidio ac yn rhoi awgrymiadau a chyngor unigol i chi er mwyn i chi gael mwy o fudd o'ch profiad o reidio.

Dyddiadau nesaf: TBC 

Am ddim os ydych chi'n byw neu'n gweithio ym Mhowys.

 

Biker Down

Fyddech chi'n gwybod beth i'w wneud pe byddech chi'n dod ar draws damwain beic modur? Cwrs tair-awr am ddim yw Biker Down ac mae'n cynnwys:

  • Sut i reoli sefyllfa'r ddamwain
  • Ymwybyddiaeth o gymorth cyntaf a thynnu'r helmed
  • Chwalu'r mythau ynglyn ag amlygrwydd

Pan fyddwch wedi cwblhau'r cwrs, byddwch yn derbyn eich pecyn cymorth cyntaf eich hun i'w gario ar y beic, ynghyd â gwybodaeth ynglyn â sut i drin damwain beic modur os mai chi yw'r cynaf i ddod ar draws y ddamwain.

Dyddiadau nesaf - TBC

Os na allwch chi ddod i sesiwn Biker Down ar nos Iau, ac os oes grwp o 8 neu fwy ohonoch chi, rydym yn fodlon dod â Biker Down atoch chi, hyd yn oed ar benwythnos.

Ewch i www.facebook.com/BikerDownPowys i gael rhagor o wybodaeth.

 

Crash Cards

Mae Crash Card yn fenter ledled y DU a gyflwynwyd gan Glwb Beicio Modur yr Ambiwlans. Bydd eich manylion ar y cerdyn, sy'n cael ei ddodi y tu mewn i'ch helmed, a bydd smotyn bach gwyrdd ar gornel bellaf eich cysgod llygaid.

Os byddwch yn cael damwain, bydd y smotyn gwyrdd yn dweud wrth y gwasanaethau brys bod manylion personol yn cael eu storio yn eich helmed, a fydd yn helpu gydag unrhyw driniaeth frys a gewch.

Mae'r rhain Am Ddim i drigolion Powys

Ewch i wefan Crash Card UK i gael rhagor o fanylion.


Cysylltiadau

Mae'r manylion cysylltu hyn wedi'u bwriadu at ddibenion Addysg a Hyfforddiant Diogelwch ar y Ffyrdd yn unig

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu