Newyddion Diweddaraf y Grwp Diogelwch

Image of the green route logo
3 Gorffennaf 2018 

Image of the green route logo

Byddwn yn cyflwyno gwelliannau diogelwch a lles yn Llanfair-ym-Muallt a'r cyffiniau yn barod ar gyfer y Sioe Fawr eleni. Daw hyn yn dilyn arolwg eang ac argymhellion gan Grwp Diogelwch Digwyddiadau Llanfair-ym-Muallt.

Argymhellwyd y gwelliannau gan grwp gweithredu diogelwch digwyddiadau a ffurfiwyd ar ôl i ffarmwr ifanc o Bowys farw haf diwethaf.

Mae'r gr?p diogelwch yn cynnwys sefydliadau allweddol fel Cyngor Sir Powys, holl wasanaethau brys yr ardal, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Cyngor Tref Llanfair-ym-Muallt, Fferm Penmaenau, CFfI Cymru, trefnwyr y digwyddiad, cynghorwyr lleol a gwirfoddolwyr. Mae pob un yn cydweithio i wella diogelwch a lles yn ystod wythnos y Sioe Fawr.

Ymysg y camau mae 'Llwybr Gwyrdd' o dref Llanfair-ym-Muallt i faes y Sioe Fawr, Fferm a Maes Gwersylla Penmaenau a Phentref Pobl Ifanc CFfi. Bydd arwyddion clir ar y llwybr o'r dref i'r lleoliadau amrywiol gan ddefnyddio arwyddion mynegbost ac olion traed gwyrdd.

Bydd manylion y llwybr i'w weld yn amlwg ar fap lleol newydd ynghyd â  gwybodaeth arall i ymwelwyr a fydd ar gael ar ap y Sioe Fawr. Gallwch chi lawrlwytho hwn am ddim o'r Siop App (App Store) a Google Play.

Ni fydd llwybrau sydd yn yr ardal eisoes ar gau yn ystod y digwyddiad and bydd stiwardiaid wrth law yn y nos i helpu i ddangos ymwelwyr o'r dref i leoliadau amrywiol.

Fel rhan o'r cyfleusterau amgenach bydd Bugeiliaid y Stryd (Street Pastors) yn gweithio yn y dref yn y dyddiau cyn wythnos y Sioe a thrwy gydol pedwar diwrnod y digwyddiad. Bydd staff o wasanaeth ieuenctid Cyngor Sir Powys yn cefnogi'r Bugeiliaid a bydd eu canolfan yn yr hen Ganolfan Croeso a fydd yn cael ei defnyddio fel corlan les yn y nos.

Bydd ffens newydd dros dro, a ariannwyd gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, yn cael ei chodi rhwng y Gro a'r afon i helpu i wella diogelwch. Bydd gweithwyr yn codi'r ffens cyn y digwyddiad ac yn ei thynnu i lawr ar ôl i'r Sioe orffen.

Bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru'n rhoi mwy o adnoddau gan gynnwys cerbyd ymateb brys 4x4 a bydd system Teledu Cylch Cyfyng gwell ar waith yn y dref yn ystod cyfnod y Sioe Fawr.

Bydd y grwp yn parhau i arolygu trefniadau diogelwch a lles ac yn argymell gwelliannau lle bo angen ar gyfer digwyddiadau'r dyfodol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu