SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymestyn yr ymgynghoriad ar Fathodynnau Glas

Image of a Powys parking meter
2 Gorffennaf 2018 

Image of a Powys parking meter

Estynnwyd ymgynghoriad am newidiadau i drefniadau parcio ceir am bris gostyngol i'r rheiny sydd â bathodyn glas am bythefnos arall, yn ôl cyhoeddiad gan Gyngor Sir Powys.

Mae gan ddeiliaid bathodynnau glas, aelodau o'u teuluoedd, trigolion a sefydliadau ar hyd a lled y sir tan 5pm ddydd Llun16 Gorffennaf i leisio'u barn am y cynigion. Roedd yr ymgynghoriad i fod i gau'n wreiddiol y dydd Llun yma (2 Gorffennaf).

Ar hyn o bryd, gall deiliaid bathodynnau glas barcio trwy'r dydd am ddim mewn meysydd parcio sy'n cael eu rhedeg gan y cyngor a lle mae'r cyngor yn berchen arnynt. Fodd bynnag, fel rhan o ymdrechion y cyngor i arbed £8.5m y flwyddyn ariannol yma, mae'r gwasanaeth yn cynnig newid y gostyngiad yma er mwyn cyrraedd targed arbedion o £100,000.

Byddwn yn ymgynghori â thrigolion ar nifer o ddewisiadau gan gynnwys y canlynol:

• Dim gostyngiad. Deiliad bathodynnau glas i dalu'r un faint â phawb arall
• Deiliad bathodynnau glas sy'n parcio mewn man parcio i bobl anabl yn cael parcio am ddim. Os na allant ddod o hyd i fan parcio i bobl anabl, mae'n rhaid iddynt barcio heb unrhyw ostyngiad ychwanegol
• Deiliad bathodynnau glas i dalu tuag at barcio, ond yn cael awr ychwanegol am ddim ar ben yr amser a ddewisir.
• Deiliad bathodynnau glas yn parhau i barcio am ddim. Rhaid chwilio am y targed arbedion o £100,000 yn rhywle arall.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Priffyrdd: "Mae'r ymgynghoriad wedi creu llawer o ddiddordeb ymhlith y cyhoedd ar hyd a lled y sir, felly rwyf wedi penderfynu ymestyn yr ymgynghoriad o bythefnos fel bod modd i bobl gael rhagor o amser i gyflwyno'u barn.

"Mae'n amser anodd iawn i'r cyngor ac mae'n rhaid llunio penderfyniadau anodd. Ry'n ni'n cydnabod yn llawn bod deiliaid bathodynnau glas yn cael problemau gyda'u symudedd a bod angen rhagor o amser arnynt i barcio a siopa.

"Y dewis y byddem yn ei ffafrio fyddai gofyn i ddeiliaid bathodynnau glas dalu tuag at barcio, ond rhoi awr ychwanegol iddynt am ddim. Felly os yw deiliad bathodyn glas yn talu am ddwy awr, byddent yn cael tair awr o barcio am y pris.

"Rwy'n erfyn ar ddeiliaid bathodynnau glas, aelodau o'u teuluoedd neu unrhyw un arall i fanteisio ar yr estyniad. Mae'n bwysig eu bod yn lleisio'u barn erbyn 5pm ddydd Llun, 16 Gorffennaf."

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, ewch i www.powys.gov.uk/dweudeichdweud neu gofynnwch am gopi papur, a'i ddychwelyd, trwy eich llyfrgell leol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu