Trefniadau Cynllunio ac Adolygu ar gyfer Pobl Hŷn

Rydym wedi gwahodd cynrychiolwyr o Oxford Brookes, Bwrdd Iechyd addysgu Powys, cynghorau cyfagos, aelodau ac ymarferwyr o bob cwr o Gymru i seminar i adolygu cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru ar y  'Trefniadau Asesu, Cynllunio ac Adolygu Integredig i Bobl Hyn' a sut y gellir eu gweithredu gan awdurdodau lleol.

 

Gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl hyn

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn nodi cyfrifoldebau a dyletswyddau'r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i gyflwyno trefniadau integredig i asesu a rheoli gofal ar gyfer pobl hyn.

Fe fydd hefyd yn symleiddio'r broses asesu i leihau'r beichiau gweinyddol, a gwella gwasanaethau led led Cymru.

Fe fydd dros 100 o bobl yn bresennol sy'n cyflwyno cyfle ardderchog i drafod dyfodol Gofal Cymdeithasol i Oedolion led led Powys a Chymru.

 

Dyfyniadau o'r diwrnod

"Mae'r digwyddiad hwn wirioneddol wedi newid fy ffordd o feddwl am fy arfer a'm gwaith gyda chleientiaid. Rwyf yn teimlo wedi fy ngrymuso i weithio ochr yn ochr â'm cleientiaid i wybod yr hyn sydd wirioneddol bwysig iddynt hwy. Mae'n her i weithredu hyn ond rwy'n teimlo'n bositif iawn"

"Rwyf eisoes yn meddwl am weithio'n wahanol"

"Rwyf wedi gweld y digwyddiad yn dda iawn i feddwl am sut yr wyf yn gweithredu/gweithio nawr fel gweithiwr proffesiynol a sut y bydd Asesiadau Integredig yn helpu/gwella fy ngwaith ar gyfer defnyddwyr Gwasanaeth"

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu