Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Newid tenantiaethau'r Cyngor

Newid tenantiaethau

Pan fydd pawb dan sylw (tenantiaid presennol, ymgeiswyr a ninnau) yn cytuno y dylid rhoi tenantiaeth, ond nad yw'r ddeddfwriaeth bresennol yn caniatáu trosglwyddo, aseiniad neu olyniaeth i'r denantiaeth, fe wnawn ystyried ceisiadau o'r fath.

Bydd unrhyw newidiadau'n arwain at denantiaeth newydd i'r tenantiaid newydd gan ddod â'r denantiaeth bresennol i ben.  Mae'n bosibl y bydd rhaid i chi arwyddo cytundeb am unrhyw broblemau yn ystod y denantiaeth bresennol (blaenorol) e.e. dyledion rhent.

Cysylltwch â'ch swyddfa dai lleol am fanylion pellach.

Ffurflen gais

  1. Lawrlwytho a llenwi'r ffurflen isod.
     
  2. Dychwelyd y ffurflen i un o'r swyddfeydd ardal sydd ar y dudalen hon. 

 


Lawrlwtho'r ffurflen i newid tenantiaeth bresennol y Cyngor. [141KB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu