Eich hawl i waith trwsio

Gallwch gael rhai atgyweiriadau brys, bychain wedi'u gwneud (hyd at £250) os ydynt yn debygol o effeithio ar eich iechyd neu ddiogelwch.  Yr enw sy'n cael ei roi ar y rhain yw "atgyweiriadau sy'n gymwys".

Os yw'r atgyweiriadau yr ydych wedi gofyn amdanynt yn 'atgyweiriadau cymwys', byddwn yn trefnu bod y gwaith yn cael ei wneud o fewn yr amser penodol, a byddwn yn anfon copi o'r rhybudd atgyweirio y byddwn yn ei anfon at y contractwr.  Os na fyddwn yn gwneud y gwaith mewn pryd, gallwch fynnu bod contractwr arall yn gwneud y gwaith.  Os bydd y gwaith trwsio'n dal i fod  heb ei wneud mewn pryd, byddwn yn talu iawndal o hyd at £50 yr atgyweiriad.

Bydd yr 'atgyweiriadau cymwys' yn cynnwys:

  • socedi pwer neu oleuadau neu osodiadau trydannol anniogel
  • ffliw tân agored neu foeler wedi blocio 
  • to sy'n gollwng
  • toiledau sydd ddim yn fflysio (os nad oes unrhyw doiled arall)
  • dwr yn gollwng o bibellau gwresogi, tanciau neu sisternau
  • canllawiau grisiau neu reiliau llaw sy'n rhydd neu wedi torri 

 


Contacts

  • Email: info@howps.co.uk
  • Phone: 01597 827464
  • Phone: 0333 2225913
  • Address: Heart of Wales Property Services, Unit 31, Ddole Road Industrial Estate, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6DF

 

Feedback about a page here

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu