SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwelliannau

Gwelliannau

Bydd gwaith adnewyddu mawr e.e. ceginau, ystafelloedd ymolchi, toeon a systemau gwresogi yn cael ei gynllunio a'i amserlenni.  Ar hyn o bryd, mae yna raglen waith dwy flynedd ar gyfer ceginau ac ystafelloedd ymolchi.

Gallwch weld pryd fydd y gwaith wedi'i drefnu i'w wneud ar eich eiddo chi trwy edrych ar y Rhaglen Waith.  

Fel tenant y Cyngor, efallai y byddwch am wella eich cartref.  Cyn gwneud unrhyw waith, rhaid i chi ofyn am ganiatâd y Cyngor trwy lythyr.  Darllenwch y ddogfen Gwella Cartrefi i Denantiaid [136KB]  am ragor o wybodaeth.

 


Cyswllt

  • Ebost: info@howps.co.uk 
  • Teleffon: 01597 827464
  • Ffon: 0333 2225913
  • Cyfeiriad: Heart of Wales Property Services, Uned 31, Ddole Road Industrial Estate, Llandrindod, Powys, LD1 6DF

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu