Awduron ifanc yn gwneud direidi doniol

Image of young writers
6 Gorffennaf 2018 

Image of young writersCroesawodd llyfrgell Aberhonddu achlysur ysgrifennu deunyddiau direidus a doniol ar gyfer Sgwad Darllen a Sgwennu de Powys yn ddiweddar, lle daeth plant rhwng 7 a 14 oed at ei gilydd ar fore Sadwrn i gael hwyl yn datblygu straeon ar sail cymeriadau Sialens Ddarllen newydd yr Haf a fydd yn cael ei lansio fis Gorffennaf wrth i ysgolion Powys gau am wyliau'r haf.    

Roedd y disgyblion a ddaeth o wahanol ysgolion yn yr ardal yn canolbwyntio ar themâu Sialens Ddarllen yr Haf eleni, sef 'Dyfeiswyr Direidi', gyda'r hoff gymeriadau cartwn o gylchgrawn Beano, gan gynnwys Dennis a Dannedd. Bu'r awduron ifanc wrthi'n defnyddio'u dychymyg i ddyfeisio a datblygu straeon i'r cymeriadau, ac yna gwneud stribed cartwn syml.

Roedd cymorth artistig wrth law hefyd wrth i aelod o staff y llyfrgell sydd hefyd yn artist lleol, sef Rob Davies, roi awgrymiadau i'r plant ar sut i arddangos eu cymeriadau a gosod eu stori ar ffurf cartwn.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio pobl ifanc, diwylliant a hamdden: Rwy'n falch gweld y 'Sgwadiau Darllen a Sgwennu' yn canolbwyntio ar thema Sialens Ddarllen yr Haf eleni, sef 'Dyfeiswyr Direidi'. Gall comics a'u cymeriadau ddylanwadu ar ddatblygiad darllen ac ysgrifennu'r plant ac mae annog y disgyblion i gynhyrchu eu stribed comic eu hunain yn helpu'r plant i ddatblygu eu sgiliau meddwl creadigol."

Dywedodd Rachel Owen, ymarferydd Llythrennedd/Saesneg Awdurdod Addysg Lleol Powys:  "Am ffordd wych o annog pobl ifanc i ymarfer eu dychymyg a rhannu eu syniadau ar bapur!  Roedd y sesiwn hefyd yn eu cyflwyno i'r angen i olygu eu gwaith i ffitio i fformat stribed cartwn. Roedd defnyddio lluniau i helpu gyda phersonoliaeth eu prif gymeriad yn ychwanegu mwy fyth o hwyl i'r sesiwn."

Mae plant Sgwad Darllen a Sgwennu Gogledd Powys hefyd wedi bod yn cyfarfod yn y Drenewydd i roi cynnig ar ddatblygu'u stribed cartwn eu hunain, gan wneud ffrindiau newydd yr un pryd. 

Bydd Sialens Ddarllen yr Haf yn dechrau ymhob llyfrgell ar draws Powys ar 7 Gorffennaf. Bydd plant rhwng 5 a 12 oed yn cael eu herio i ddarllen 6 o lyfrau dros y gwyliau - gyda sticeri, medalau a thystysgrifau i'w hennill  a raffl fawr a thocynnau nofio am ddim i'r rheiny sy'n cwblhau'r sialens!

I gael rhagor o wybodaeth am Sgwad Darllen ac Ysgrifennu Powys, cysylltwch â Rachel Owen ar 01874 612146.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu