SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Beth yw nod y cynllun?

Nod y broses o ddweud wrthym ni am eiddo gwag yw helpu i ddynodi cartrefi gwag a fyddai fel arall ddim yn cael eu canfod.

Gall cartrefi gwag achosi problemau i gymdogion, gallant droi'n adfeilion ac mewn rhai amgylchiadau, gallant ddenu ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae'r cynllun yn rhoi'r gallu i chi ein helpu i ddynodi'r cartrefi hyn gan ganiatau cynnal archwiliad. Er nad yw hi'n debygol y byddwch yn gweld llawer yn digwydd ar unwaith gyda'r eiddo, bydd llawer o waith yn cael ei wneud yn y cefndir i geisio canfod pam yn union y mae'r ty wedi'i adael yn wag. Yn anffodus, gall rhai achosion fod yn gymhleth iawn ac mae'n bwysig eich bod yn ymwybodol y gallant gymryd amser hir (weithiau blynyddoedd) i gael eu datrys. Fodd bynnag, trwy ddweud wrthym ni amdanynt, rydych yn dechrau'r broses o adfer y tai hyn. 

Pa mor hir mae angen i'r eiddo fod yn wag?

Ni fyddwn fel arfer yn dechrau archwilio'r rheswm pam mae'r eiddo yn wag tan y bydd heb ei feddiannu am o leiaf chwe mis. Bydd y mwyafrif o eiddo'n cael eu hail-feddiannu yn ystod y cyfnod hwn heb yr angen am unrhyw ymyrraeth oddi wrth y Cyngor.


Cyswllt

 

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu