A all y Cyngor weithredu gyda phob cartref gwag?

Mae rhai eiddo yn wag am reswm dilys iawn; yr enghreifftiau yw bod y perchennog o bosibl yn yr ysbyty neu'n gofalu am berthynas sâl neu mewn oed yn rhywle arall. Dan yr amgylchiadau hyn, nid yw'n debygol y bydd y Cyngor yn gallu gweithredu. Fodd bynnag, dylai'r eiddo fod yn ddiogel rhag ymyrwyr.

Beth allwn ni ei wneud i helpu?

Rydym wedi datblygu ystod o ddewisiadau y gallwn eu defnyddio i naill ai helpu neu ofyn i berchnogion i ddychwelyd eiddo yn ôl at ddefnydd, gan ddibynnu ar amgylchiadau pob achos. Yn y dechrau, rydym bob tro yn ceisio annog perchnogion i ddychwelyd eiddo yn ôl at ddefnydd a gweithio gyda hwy trwy ein hamrywiol gynlluniau. Yn anffodus, fe fydd achosion bob tro lle na fydd y perchennog eisiau gwneud unrhyw beth. Dan yr amgylchiadau hyn, efallai y bydd y Cyngor yn ystyried camau gweithredu gorfodaeth lle bo hynny'n briodol.


Cyswllt

 

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu