Beth mae eich eiddo gwag yn ei gostio i chi?

Byddwch yn talu treth y cyngor yn llawn ar yr eiddo, sef rhwng £860 a £3,265 y flwyddyn, ac o'r 1 Ebrill 2017 byddwn yn codi premiwm treth y cyngor o 50% ar eiddo sy'n wag am gyfnod hir (yn wag am gyfnod parhaus o flwyddyn) a bydd hyn yn cynyddu'r tâl blynyddol a godwn rhwng £430 a £1,633

Os ychwanegwch y taliadau sefydlog i gwmnïau cyfleustodau, yswiriant adeiladau (os oes modd ei drefnu) yn ogystal â dirywiad a difrod, ac fe allai'r cyfanswm fod ymhell dros £7,000.

Gweld y gostyngiadau treth y cyngor am eiddo gwag

Beth allech chi fod yn ei ennill pe byddai rhywun yn byw ynddo?

Mae gwerth rhentu eiddo ym Mhowys yn amrywio, ond gan ddibynnu ar y math o eiddo, fe allech chi fod yn ennill £382 y mis neu fwy.

Dewisiadau ariannu eiddo gwag

Lawrlwythwch ein taflen [549KB]  am ragor o wybodaeth, neu edrychwch ar ein tudalen i wella'r cartref.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu