SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cadw'ch cartref mewn cyflwr da

Os oes gennych broblem gyda'r eiddo rydych chi'n ei rentu sy'n golygu ei fod yn beryglus neu'n niweidiol i'ch iechyd, e.e. dim gwres, neu beryglon trydanol, dylech ofyn i'ch landlord atgyweirio hyn. Os yw'r landlord yn methu â gweithredu, neu os yw'r broblem yn parhau, gallwch roi gwybod i ni amdano, a byddwn yn anfon swyddog i archwilio'ch cartref. Yna bydd yn rhaid i ni weithio gyda'r landlord i ddatrys y broblem. 

Mae'r Tîm Tai Sector Preifat yn darparu cyngor a gwybodaeth arbenigol i berchnogion cartrefi, tenantiaid a landlordiaid ar safonau tai. Yn aml, mae hyn yn golygu bod angen ymweld â'r eiddo i gynnal archwiliad llawn gan ddefnyddio'r  System Mesur Iechyd a Diogelwch Tai (HHSRS). [356KB]  Mae hwn yn asesiad seiliedig ar risg sy'n ceisio darganfod y problemau peryclaf mewn eiddo.

Os nad yw'r cyngor a'r canllawiau sy'n bodoli yn arwain at welliant yng nghyflwr y tai, ac os oes risg sylweddol i iechyd a diogelwch y sawl sy'n byw ynddynt, gall y cyngor ddefnyddio'i bwerau statudol.

Byddwn yn archwilio llety sydd wedi'i rentu'n breifat, ar gais, os ydych yn pryderu am gydymffurfiaeth gyda safonau cyfreithiol.

 

Website accessibility checker icon Mae'r dogfennau pdf ar y dudalen hon yn cydymffurfio â safonau hygyrchedd.

 


Cyswllt

 

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu