SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cymeradwyo cais cynllunio am ysgol newydd

Artists impression of the new Welshpool school
9 Gorffennaf 2018 

Artists impression of the new Welshpool schoolMae cynlluniau i atgyfnerthu darpariaeth gynradd yn Y Trallwng wedi cymryd cam sylweddol ymlaen wrth i Gyngor Sir Powys roi caniatâd cynllunio am ysgol newydd cyfrwng Saesneg yr Eglwys yng Nghymru.

Mae'r penderfyniad yn golygu y bydd modd bwrw 'mlaen i adeiladu ysgol newydd yn nes ymlaen yn y flwyddyn  i 360 o ddisgyblion ar Ffordd Salop ger ysgol uwchradd y dref.  Mae disgwyl i'r ysgol newydd agor ym mis Medi 2019.

Sefydlwyd Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng ym mis Medi y llynedd.  Ar hyn o  bryd mae'r ysgol ar hen safleoedd ysgolion Gungrog, Oldford a Maesydre.  Bydd disgyblion yn aros lle maen nhw tan adeiladu'r ysgol newydd.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Addysg, y Cynghorydd Myfanwy Alexander: "Mae hwn yn gam pwysig ymlaen ar y llwybr i sicrhau amgylcheddau dysgu o'r radd orau i'n dysgwyr yn Y Trallwng a chyn bo hir bydd gwaith ar y safle'n dyst i'n hymrwymiad i ddyfodol addysg yn yr ardal."

Dawnus, cwmni o Gymru sydd wedi cael y contract i adeiladu'r ysgol newydd hon a'r ysgol Gymraeg newydd i 150 o ddisgyblion ar safle Maesydre yn y dref.  Mae disgwyl i'r ysgol Gymraeg newydd fod yn barod erbyn mis Medi 2020.

Cyngor Sir Powys a Rhaglen Llywodraeth Cymru Ysgolion yr 21ain Ganrif sy'n ariannu'r prosiect hwn.

Gallwch weld sut mae'r gwaith ar yr adeilad newydd yn dod yn ei flaen trwy fynd i wefan yr awdurdod sef www.powys.gov.uk a thudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu