SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynnig i adeiladu pont i gerddwyr a seiclwyr yn Y Drenewydd

Image of people cycling and walking
9 Gorffennaf 2018 

Image of people cycling and walkingMae'r cyngor sir yn cynnig adeiladu pont i gerddwyr a seiclwyr mewn tref yng ngogledd Powys i hybu cyfleusterau teithio llesol.

Mae Tîm Teithio Llesol Cyngor Sir Powys yn edrych ar gynnig i adeiladu pont teithio llesol dros Afon Hafren i gysylltu Ffordd y Gamlas a Ffordd y Trallwng i gerddwyr a seiclwyr.

Mae'r tîm wrthi'n gorffen y cynnig cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a fydd yn penderfynu a yw'r cynnig yn ateb anghenion ariannu Teithio Llesol.

Mae hwn yn rhan o ymrwymiad ariannu Llywodraeth Cymru i hybu lefelau teithio llesol ar draws Cymru yn unol â Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar Deithio Llesol: "Rydym am wneud popeth yn ein gallu i wella iechyd a lles ein trigolion, lleihau tagfeydd traffig a gwella'r amgylchedd a bydd ein cynlluniau teithio llesol yn helpu i wireddu hyn.

"Mae tipyn o waith wedi'i wneud i ddatblygu cyfleusterau teithio llesol yn Y Drenewydd a byddai ein cynnig am bont i seiclwyr/cerddwyr o fudd mawr i drigolion Ffordd y Gamlas a Llanllwchaearn ac yn hwb aruthrol i'r dref.

"Byddwn yn cyflwyno ein cynnig i Lywodraeth Cymru ac yn gobeithio y byddan nhw'n gweld manteision y cynnig ac yn ei gefnogi.

"Os bydd y cynnig yn llwyddiannus, rydym yn awyddus i weithio gyda thrigolion lleol a rhanddeiliaid i gynllunio'r llwybr."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu