SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwaith ar droed i gael llwybrau diogel yn Nhref-y-clawdd

Image of the turf cutting ceremony for the safe routes scheme in Knighton
10 Gorffennaf 2018 

Image of the turf cutting ceremony for the safe routes scheme in KnightonMae gwaith wedi dechrau ar greu llwybrau diogel i seiclwyr a cherddwyr mewn tref yng nghanol Powys, diolch i fuddsoddiad o £322,000.

Mae Cyngor Sir Powys wedi dechrau creu'r llwybrau yn Nhref-y-clawdd ddoe (dydd Llun 9 Gorffennaf) fel rhan o gynllun 'Llwybrau Diogel mewn cymunedau'.

Ariennir y cynllun trwy grant Llywodraeth Cymru 'Llwybrau Diogel mewn Cymunedau'.  Bydd yn creu llwybr diogel i ddisgyblion gyrraedd Ysgol Gynradd Tref-y-clawdd a bydd hefyd yn gwella cysylltiadau teithio llesol i nifer o drigolion Tref-y-clawdd i gyrraedd y ganolfan hamdden, y safle bws, canolfan gymuned a'r llyfrgell ac i ganol y dref.

Datblygwyd y llwybr hwn yn dilyn ymgynghori helaeth wedi i dîm teithio llesol y cyngor ddatblygu'r Map Rhwydwaith Integredig.  Cafwyd cyfraniad gwerthfawr hefyd gan Gyngor Tref Tref-y-clawdd a'r ysgol gynradd i gynllun y llwybr.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar Deithio Llesol: "Rydym am hyrwyddo cerdded a seiclo mewn cymunedau trwy wella'r ddarpariaeth leol.  Mae'r gwaith hwn yn Nhref-y-clawdd yn dilyn gorffen gwaith tebyg yn Llanandras ar ddechrau'r flwyddyn sydd wedi bod yn boblogaidd dros ben.

"Y cynllun hwn fydd y llwybr teithio llesol ffurfiol cyntaf yn Nhref-y-clawdd, ond y cam cyntaf yn unig yw hwn.  Ein huchelgais yw creu rhwydwaith teithio llesol cyflawn sy'n cysylltu â phob rhan o'r dref.

"Byddwn wedi gorffen y gwaith hwn yn ystod y flwyddyn ariannol hon ac rwy'n gobeithio y bydd y gymuned yn manteisio ar y llwybrau newydd ac yn dewis cerdded neu seiclo teithiau byr o fewn y dref pan fyddan nhw'n barod."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu