1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Cyflwyno cynlluniau ar gyfer fflatiau newydd yn Y Drenewydd

Image cynrychioli Cyflwyno cynlluniau ar gyfer fflatiau newydd yn Y Drenewydd
11 Gorffennaf  2018 

Design plans for the new flats in Newtown

Mae'r cyngor sir wedi cyflwyno cynlluniau diwygiedig ar gyfer adeilad tri llawr yn Y Drenewydd a fydd yn cynnwys 26 o fflatiau un ystafell wely.

Mae Gwasanaeth Tai Cyngor Sir Powys wedi cyflwyno'r cynlluniau a all arwain at godi'r fflatiau ar dir cyfagos i Glwb Bowlio'r Drenewydd ar Lôn Gefn.

Os caiff y datblygiad ganiatâd bydd y fflatiau ar gael i'w rhentu ac yn helpu'r cyngor i gwrdd â'i Weledigaeth 2025 - sef adeiladu o leiaf 250 o dai fforddiadwy ar draws y sir erbyn 2023.

Dyluniwyd y datblygiad arfaethedig i ddiwallu anghenion tenantiaid y dyfodol a bydd yn bodloni Gofynion Ansawdd Datblygu Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Tai: "Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu 250 o dai ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf a fydd yn diwallu anghenion cymunedau lleol ledled Powys. Hwn yw'r datblygiad cyntaf ymysg llawer o ddatblygiadau tai sydd ar y gweill gennym ar draws y sir.

"Mae cynllun y fflatiau'n seiliedig ar ein Polisi Defnyddio Coed, a fydd yn golygu ein bod yn defnyddio pren ar gyfer y strwythur sylfaenol a defnyddiau allanol gan gynnwys ffenestri a drysau.

"Dyma ddatblygiad cyffrous a fydd yn diwallu anghenion y gymuned leol."

Os caiff y cynllun ganiatâd gall gwaith ar y safle ddechrau'n gynnar yn y flwyddyn newydd gan gymryd blwyddyn i'w gwblhau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu