SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyflwyno cynlluniau ar gyfer fflatiau newydd yn Y Drenewydd

Design plans for the new flats in Newtown
11 Gorffennaf  2018 

Design plans for the new flats in Newtown

Mae'r cyngor sir wedi cyflwyno cynlluniau diwygiedig ar gyfer adeilad tri llawr yn Y Drenewydd a fydd yn cynnwys 26 o fflatiau un ystafell wely.

Mae Gwasanaeth Tai Cyngor Sir Powys wedi cyflwyno'r cynlluniau a all arwain at godi'r fflatiau ar dir cyfagos i Glwb Bowlio'r Drenewydd ar Lôn Gefn.

Os caiff y datblygiad ganiatâd bydd y fflatiau ar gael i'w rhentu ac yn helpu'r cyngor i gwrdd â'i Weledigaeth 2025 - sef adeiladu o leiaf 250 o dai fforddiadwy ar draws y sir erbyn 2023.

Dyluniwyd y datblygiad arfaethedig i ddiwallu anghenion tenantiaid y dyfodol a bydd yn bodloni Gofynion Ansawdd Datblygu Llywodraeth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Tai: "Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu 250 o dai ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf a fydd yn diwallu anghenion cymunedau lleol ledled Powys. Hwn yw'r datblygiad cyntaf ymysg llawer o ddatblygiadau tai sydd ar y gweill gennym ar draws y sir.

"Mae cynllun y fflatiau'n seiliedig ar ein Polisi Defnyddio Coed, a fydd yn golygu ein bod yn defnyddio pren ar gyfer y strwythur sylfaenol a defnyddiau allanol gan gynnwys ffenestri a drysau.

"Dyma ddatblygiad cyffrous a fydd yn diwallu anghenion y gymuned leol."

Os caiff y cynllun ganiatâd gall gwaith ar y safle ddechrau'n gynnar yn y flwyddyn newydd gan gymryd blwyddyn i'w gwblhau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu