Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Y cyngor yn annog trigolion i ymateb i ffurflen cofrestru etholiadol yn brydlon

Powys logo
11 Gorffennaf 2018 

Powys logo

Mae'r Cyngor Sir yn annog trigolion ar draws Powys i ymateb i ffurflen cofrestru etholiadol blynyddol yn brydlon gan helpu'r Cyngor i arbed arian.

Mae Gwasanaethau Etholiadol Cyngor Sir Powys am i drigolion ateb y ffurflen canfasio blynyddol a'i dychwelyd i'r gwasanaeth cyn gynted ag y bo modd.

Bydd pob aelwyd yn y sir yn derbyn llythyr yn gofyn i drigolion wirio a yw'r wybodaeth ar y gofrestr etholiadol am y bobl sy'n byw yn eu cyfeiriad yn gywir. Daw hyn fel rhan o ganfasiad cofrestru etholwyr blynyddol y cyngor.

Nod y ffurflen yw sicrhau bod y gofrestr etholiadol yn gyfoes a gweld a oes yna drigolion nad ydynt wedi cofrestru fel y gall y cyngor eu hannog i wneud.

Dywedodd Sandra Matthews, Prif Swyddog Etholiadau: "Rhaid i bawb sydd am bleidleisio gofrestru. I sicrhau bod gennych chi hawl i wneud gwiriwch eich llythyr neu eich e-bost pan ddaw ac ymateb iddo cyn gynted ag y bo modd.

"Os nad ydych yn gallu gwneud, mae croeso i chi ymateb ar-lein, trwy radffôn neu neges destun - mae'r dulliau hyn yn rhatach i'r cyngor nac ymateb trwy'r post. Fodd bynnag, byddwch yn helpu'r cyngor i arbed arian trwy ymateb ym mha ffordd bynnag sydd orau gennych.

"Yn ôl y gyfraith mae rhaid i ni anfon llythyrau atgoffa ac ymweld ag aelwydydd nes eu bod yn ymateb i'r canfasiad. Gallen ni ddefnyddio'r adnoddau hyn i ddarparu gwasanaethau lleol eraill yn lle. Y llynedd roedd saith allan o ddeg o bobl yn ein helpu i leihau costau trwy ymateb ar unwaith."

Mae'n bwysicach fyth bod unrhyw un sydd wedi symud cyfeiriad yn ddiweddar yn edrych allan am y ffurflen a gwirio a ydynt wedi cael eu cofrestru.

Pe ddymunech holi mwy am gofrestru i bleidleisio mae croeso i chi ffonio'r tîm gwasanaethau etholiadol ar 01597 826202.

Mae'r canfasiad yn ddyletswydd statudol y mae pob cyngor ar draws y wlad yn ei wneud bob blwyddyn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu