SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cyngor yn annog trigolion i roi bocsys ailgylchu allan bob wythnos i'w casglu

recycling lorry
12 Gorffennaf 2018 

recycling lorryMae'r Cyngor Sir yn annog trigolion ym Mhowys i roi eu bocsys ailgylchu a'u cadi bwyd allan bob wythnos, yn lle dim ond ar yr wythnosau pan maen nhw'n llawn.

Mae Tîm Ailgylchu a Gwastraff Cyngor Sir Powys am i aelwydydd ddefnyddio'r gwasanaeth casglu gwastraff wrth ochr y ffordd wythnosol gan roi eu bocsys allan bob wythnos ar eu diwrnod casglu.

Un o'r manteision i drigolion yw ei bod yn haws symud blychau os ydynt yn ysgafnach, yn enwedig y bocsys papur/cerdyn a gwydr.

Pe bai pawb yn rhoi'r gwastraff ailgylchu allan bob wythnos byddai'n helpu'r cyngor i sicrhau bod eu llwybrau casglu mor effeithiol ag y bo modd. Byddai maint y gwastraff mae gweithwyr yn ei gasglu o garreg y drws bob wythnos yn fwy cyson.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Rydym yn deall pam bod trigolion yn rhoi eu bocsys ailgylchu allan i'w casglu dim ond pan maen nhw'n llawn. Ond gan ein bod yn casglu bob wythnos nid oes angen gwneud hyn. Os ydych chi'n defnyddio'r gwasanaeth yn rheolaidd ni fydd ysbwriel yn pentyrru gartref. Hefyd bydd yn haws i'n lorïau casglu gwblhau eu rowndiau gan y byddant yn casglu mwy neu lai'r un maint o ddeunyddiau bob wythnos.

"Felly hyd yn oed os mai dim ond ychydig o jariau gwydr sydd gennych chi, a thipyn bach o fwyd neu ambell daflen o gerdyn neu bapur, rhowch eich bocsys allan ar gyfer casglu bob wythnos."

Dylech chi roi eich blychau ailgylchu a'ch cadi bwyd allan erbyn 7.30am ar eich diwrnod casglu.

Am fwy o wybodaeth am yr hyn y gallwch chi ei ailgylchu, a phethau na allwch chi, ewch i www.powys.gov.uk/ailgylchu neu mae croeso i chi ffonio 01597 827465 / 0345 602 7035.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu