Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Cynnal sesiwn blasu canu clychau yn Aberhonddu

Illustration of some bell ringers
12 Gorffennaf 2018 

Illustration of some bell ringersBydd prosiect sydd am ddenu pobl i ganu clychau eglwys i goffáu'r clochyddion fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn cynnal sesiynau blasu mewn eglwys yn Aberhonddu yn ddiweddarach y mis hwn.

Mae Clychau'n Cofio wedi trefnu'r sesiynau yn nhwr Eglwys Santes Fair yn Aberhonddu ddydd Sadwrn, 21 Gorffennaf. Cynhelir pedair sesiwn ar y diwrnod am 10:15am, 11:30am, 2.00pm a 3:15pm.

Bydd y sesiynau'n rhoi cyfle i bobl weld y clychau a rhoi cynnig ar ddysgu sut i'w canu. Bydd stondin wybodaeth am Glychau'n Cofio hefyd ar gael yn yr eglwys.

Cefnogir Clychau'n Cofio gan Brosiect Meini Coffa Rhyfel Powys gyda'r nod o ddenu 1,400 o glochyddion newydd yn barod ar gyfer Sul y Cofio ym mis Tachwedd. Byddan nhw'n ymuno ag eraill ar draws y wlad i gofio canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Dywedodd Kath Johnson o Glychau'n Cofio: "Roedd 1,400 o'r miloedd fu farw yn Y Rhyfel Byd Cyntaf yn ganwyr clychau. Can mlynedd yn ddiweddarach mae'r gymuned clochyddion byd eang wedi penderfynu anrhydeddu eu haberth drwy recriwtio a hyfforddi 1,400 o ganwyr clychau mewn prosiect arbennig o'r enw Clychau'n Cofio.

"Daeth rhai o'r canwyr fu farw o'r ardal sydd bellach o fewn Powys ac mae clochyddion y sir wrthi'n recriwtio canwyr clychau yn barod ar gyfer canu ar 11 Tachwedd i nodi'r cadoediad. Ond mae angen mwy arnom ni a gallech chi fod yn un ohonyn nhw.

"Mae Ynysoedd Prydain yn gartref i fath arbennig o ganu clychau o'r enw 'canu newid' sy'n cael ei ddefnyddio i nodi defodau newid byd megis bedyddiadau, priodasau ac angladdau i ddathlu digwyddiadau dinesig a chenedlaethol. Er bod clychau i'w cael mewn tyrrau eglwys gan fwyaf nid oes rhaid i chi fynd i'r eglwys i fod yn glochydd. Mae canwyr clychau'n gymuned gyfeillgar a chroesawgar sy'n dod o bob oedran a chefndir, o bob ffydd a'r rheiny heb ffydd."

I ganfod mwy ac archebu lle ar y sesiwn ddydd Sadwrn 21 Gorffennaf, cysylltwch â Kath Johnson trwy e-bost: pckmj@tiscali.co.ukneu drwy ffonio 01874 658670.  Am fwy o wybodaeth am Glychau'n Cofio anfonwch e-bost i: bells@big-ideas.org.

Mae Prosiect Meini Coffa Rhyfel Powys, a gynhelir gan Gyngor Sir Powys, yn coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf gydag arian Cronfa Treftadaeth y Loteri, Cadw ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gall y prosiect hefyd roi cyllid ar gyfer hyfforddiant cymunedol fel ymchwilio i enwau ar gofebau rhyfel, neu sut mae creu gwefan i gofnodi enwau ar gofgolofnau rhyfel. Mae'r prosiect hefyd yn cefnogi cymunedau i drefnu teithiau cerdded treftadaeth ar y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn hwyluso digwyddiadau cymunedol sy'n gysylltiedig â'r Rhyfel Mawr.

Am fwy o wybodaeth am Brosiect Meini Coffa Rhyfel Powys, cysylltwch â Nathan Davies, Swyddog Prosiect Meini Coffa Rhyfel Powys trwy e-bost warmemorials@powys.gov.uk neu mae croeso i chi ffonio 07973 973 687.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu