Cynnal sesiwn blasu canu clychau yn Aberhonddu

Illustration of some bell ringers
12 Gorffennaf 2018 

Illustration of some bell ringersBydd prosiect sydd am ddenu pobl i ganu clychau eglwys i goffáu'r clochyddion fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn cynnal sesiynau blasu mewn eglwys yn Aberhonddu yn ddiweddarach y mis hwn.

Mae Clychau'n Cofio wedi trefnu'r sesiynau yn nhwr Eglwys Santes Fair yn Aberhonddu ddydd Sadwrn, 21 Gorffennaf. Cynhelir pedair sesiwn ar y diwrnod am 10:15am, 11:30am, 2.00pm a 3:15pm.

Bydd y sesiynau'n rhoi cyfle i bobl weld y clychau a rhoi cynnig ar ddysgu sut i'w canu. Bydd stondin wybodaeth am Glychau'n Cofio hefyd ar gael yn yr eglwys.

Cefnogir Clychau'n Cofio gan Brosiect Meini Coffa Rhyfel Powys gyda'r nod o ddenu 1,400 o glochyddion newydd yn barod ar gyfer Sul y Cofio ym mis Tachwedd. Byddan nhw'n ymuno ag eraill ar draws y wlad i gofio canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Dywedodd Kath Johnson o Glychau'n Cofio: "Roedd 1,400 o'r miloedd fu farw yn Y Rhyfel Byd Cyntaf yn ganwyr clychau. Can mlynedd yn ddiweddarach mae'r gymuned clochyddion byd eang wedi penderfynu anrhydeddu eu haberth drwy recriwtio a hyfforddi 1,400 o ganwyr clychau mewn prosiect arbennig o'r enw Clychau'n Cofio.

"Daeth rhai o'r canwyr fu farw o'r ardal sydd bellach o fewn Powys ac mae clochyddion y sir wrthi'n recriwtio canwyr clychau yn barod ar gyfer canu ar 11 Tachwedd i nodi'r cadoediad. Ond mae angen mwy arnom ni a gallech chi fod yn un ohonyn nhw.

"Mae Ynysoedd Prydain yn gartref i fath arbennig o ganu clychau o'r enw 'canu newid' sy'n cael ei ddefnyddio i nodi defodau newid byd megis bedyddiadau, priodasau ac angladdau i ddathlu digwyddiadau dinesig a chenedlaethol. Er bod clychau i'w cael mewn tyrrau eglwys gan fwyaf nid oes rhaid i chi fynd i'r eglwys i fod yn glochydd. Mae canwyr clychau'n gymuned gyfeillgar a chroesawgar sy'n dod o bob oedran a chefndir, o bob ffydd a'r rheiny heb ffydd."

I ganfod mwy ac archebu lle ar y sesiwn ddydd Sadwrn 21 Gorffennaf, cysylltwch â Kath Johnson trwy e-bost: pckmj@tiscali.co.ukneu drwy ffonio 01874 658670.  Am fwy o wybodaeth am Glychau'n Cofio anfonwch e-bost i: bells@big-ideas.org.

Mae Prosiect Meini Coffa Rhyfel Powys, a gynhelir gan Gyngor Sir Powys, yn coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf gydag arian Cronfa Treftadaeth y Loteri, Cadw ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gall y prosiect hefyd roi cyllid ar gyfer hyfforddiant cymunedol fel ymchwilio i enwau ar gofebau rhyfel, neu sut mae creu gwefan i gofnodi enwau ar gofgolofnau rhyfel. Mae'r prosiect hefyd yn cefnogi cymunedau i drefnu teithiau cerdded treftadaeth ar y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn hwyluso digwyddiadau cymunedol sy'n gysylltiedig â'r Rhyfel Mawr.

Am fwy o wybodaeth am Brosiect Meini Coffa Rhyfel Powys, cysylltwch â Nathan Davies, Swyddog Prosiect Meini Coffa Rhyfel Powys trwy e-bost warmemorials@powys.gov.uk neu mae croeso i chi ffonio 07973 973 687.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu