1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Gweithgareddau Sioe Frenhinol Cymru 2018

Image cynrychioli  Gweithgareddau Sioe Frenhinol Cymru 2018
13 Gorffennaf 2018 

Image of the Powys stand at the Royal Welsh Show

Bydd llwyth o wahanol gweithgareddau i'w gweld yn adeilad Cyngor Sir Powys yn ystod Sioe Frenhinol Cymru 2018.

Yn siarad cyn y Sioe, dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd y Cyngor: "Rydym yn falch iawn mai Powys yw cartref Sioe Frenhinol Cymru bob blwyddyn, ac rydym yn estyn croeso cynnes i bawb sy'n bwriadu dod i'r Sioe."

Bydd y rhai sy'n galw yn adeilad Powys yn gallu derbyn gwybodaeth ar atyniadau twristiaeth yr ardal yn ogystal â digwyddiadau sydd ar y gweill.  Byddwch hefyd yn gallu prynu nwyddau cartref o Faldwyn - sir nawdd y Sioe eleni - ar stondin Dragontree.

Yn yr ardal i blant a theuluoedd, bydd cyfle i blant fwynhau'r ardal chwarae meddal a gwneud gweithgareddau celf a chrefft.  Hefyd bydd gwybodaeth wrth law ar ddod yn ofalwr maeth ym Mhowys.

Bydd cyngor ar gael gan Gymraeg Byd Busnes ar sut y gall busnesau weithio'n ddwyieithog, a bydd cynrychiolwyr o 'Agora' wrth law i gynnig cefnogaeth i bobl sydd â syniadau i ddechrau a datblygu busnesau bwyd a nwyddau tir.

Cynhelir Sioe Frenhinol Cymru rhwng 23 - 26 Gorffennaf ar faes y sioe yn Llanelwedd.  Bydd Cyngor Sir Powys yn Nhwr Brycheiniog, Rhodfa E, ger y brif gylch.

Dilynwch @cspowys ar Twitter i dderbyn y newyddion diweddaraf o'r sioe.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu