1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru

Gwastraff gardd

Gallwch chi fynd â gwastraff o'r ardd i Safle Ailgylchu Cymunedol, neu unrhyw un o'r Household Waste and Recycling Centres ym Mhowys. Cofiwch dorri pethau mawr yn ddarnau'n gyntaf. Ni chaiff garddwyr masnachol ddefnyddio'r safleoedd hyn oni bai bod ganddynt drwydded

Gwneud Gwrtaith

Mae gwneud gwrtaith yn rhad a naturiol. Mae'n trawsnewid bwyd eich cegin a'ch gwastraff o'r ardd yn fwyd gwerthfawr a llawn maeth i'ch gardd.

Prynwch fin gwrtaith

Compost bin

Prynwch nawr Cael bin, sach neu flwch newydd

Bin gwrtaith 330 litr: Uchder 100cm ac 80cm ar ei draws £20

*Gallwn eu danfon atoch chi am ddim

Sut mae mynd ati i wneud gwrtaith

Darn o bridd heb wair yw'r man delfrydol ar gyfer bin gwrtaith; ond hefyd gallwch chi roi'ch bin ar goncrit, tarmac, neu gerrig patio trwy osod haenen o bapur a brigau ar y gwaelod. Dewiswch lecyn lle allwch chi roi cynhwysion yn y bin yn hawdd a chymryd y gwrtaith allan yn ddidrafferth.

Gallwch chi droi'r pethau canlynol yn wrtaith:

 • Bagiau te
 • Toriadau gwair
 • Crafion a chrwyn llysiau
 • Hen flodau
 • Gwaddod coffi a phapurau hidlo coffi
 • Cardfwrdd
 • Papur wedi'i greinsio
 • Dail
 • Blawd llif
 • Brigau a changhennau

Ni ddylech chi roi cig, cynnyrch llaeth neu lysiau wedi eu coginio.

Bydd ychwanegu cymysgedd o wastraff gardd a bwyd ynghyd â phapur a chardfwrdd yn rhoi'r pridd gorau i chi 9-12 mis yn ddiweddarach. Gallwch chi barhau i ychwanegu at eich bin drwy gydol y flwyddyn.

Unwaith bod y gwrtaith yng ngwaelod y bin wedi mynd yn friwsion a thywyll ac yn edrych fel mawn, gallwch chi ei ddefnyddio ar welyau llysiau a chynhwysyddion. Fel arall gallwch chi ei daenu ar y lawnt.

Am fwy o wybodaeth am yr hyn y gallwch chi ei roi yn eich bin gwrtaith, gwelwch adran 'gwneud gwrtaith gartref' ar wefan Ailgylchu Nawr.

Sachau Gwastraff o'r Ardd

Pan fetho popeth arall gallwch chi brynu bagiau plastig oren. Bydd ein criw'n eu casglu wrth ymyl y ffordd ar eich diwrnod casglu biniau du arferol, ac wedyn byddan nhw'n mynd i safleoedd tirlenwi. Gallwch chi brynu bagiau gwastraff o'r ardd fel rholyn o ddeg. 

Prynwch sachau gardd yma

 

Cysylltiadau

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu