Hyfforddiant Diogelwch Bwyd Lefel 2

Budd i'r Sefydliad

Sicrhau fod y sawl sy'n mynychu'r cwrs yn deall egwyddorion sylfaenol diogelwch bwyd trwy ddeall y peryglon sydd ynghlwm â pharatoi bwyd a'u cyfrifoldeb i gynhyrchu bwyd diogel.

 

Pwy ddylai fynd?

Mae'r cymhwyster hwn yn addas i unrhyw un sy'n trin bwydydd agored neu risg uchel, neu'n goruchwylio neu reoli pobl sy'n trin bwyd.

 

Amcanion Dysgu

Bydd y dysgwr yn:

 1. Deall terminoleg diogelwch bwyd a'r cysyniad o beryglon bwyd ac asesu risg
 2. Deall cyfrifoldebau cyfreithiol y rhai sy'n trin bwyd a busnesau bwyd
 3. Deall sgil-effeithiau safonau hylendid gwael.
 4. Deall rôl bacteria dirywiad bwyd a sut i adnabod bwyd sydd wedi dirywio.
 5. Deall symptomau, sgil-effeithiau posibl ac achosion gwenwyn bwyd.
 6. Deall rôl bacteria mewn gwenwyn bwyd a beth maen nhw ei angen i dyfu a goroesi.
 7. Deall dulliau cadw bwyd
 8. Deall y bacteria gwenwyn bwyd mwyaf cyffredin, sut maen nhw'n gweithio a sut i'w rheoli.
 9. Deall peryglon croes-halogi bacterol, dulliau halogi a sut i'w hatal.
 10. Deall pwysigrwydd rheoli tymheredd; coginio, oeri, aildwymo, cadw'n boeth.
 11. Deall pwysigrwydd gweithdrefnau rheoli stoc: derbyn nwyddau, storio, marcio dyddiad, cylchdroi stoc
 12. Deall sut i gadw'r lle gwaith a'r offer yn lân gan gynnwys dulliau glanhau, defnydd diogel ac effeithiol o gemegau a storio deunydd glanhau.
 13. Deall y risg i ddiogelwch bwyd o beryglon alergenig.
 14. Deall pwysigrwydd sicrhau iechyd a hylendid personol
 15. Deall pwysigrwydd rheoli plâu.
 16. Deall y risg i ddiogelwch bwyd o halogi corfforol

 

Cynnwys y cwrs

 1. Terminoleg diogelwch bwyd
 2. Cyfreithiau diogelwch bwyd
 3. Peryglon diogelwch bwyd
 4. Oeri a chadw bwydydd yn oer.
 5. Coginio, cadw bwydydd yn boeth ac ail-dwymo bwydydd.
 6. Hylendid personol
 7. Egwyddorion storio bwyd
 8. Glanhau
 9. Safleoedd ac offer bwyd

 

Amser

1 diwrnod  (Time: 09:30 1 17:00)

 

Dyddiadau'r cwrs a'r pris

Dyddiadau sydd ar gaelLleoliad
  

Pris £55 y pen (nid yw'n cynnwys cinio)

 

Cadw lle

Gall gweithwyr Cyngor Sir Powys ddefnyddio Hunan Wasanaeth iTrent i gadw lle ar y cwrs hwn.  Ar gyfer holl ymgeiswyr eraill, cofrestrwch eich diddordeb trwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein yma​​​​​​​

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu