Grantiau i ddatblygu chwaraeon ar lawr gwlad ledled Powys

Grants available to develop grassroots sport throughout Powys

18th July 2018

Grantiau i ddatblygu chwaraeon ar lawr gwlad ledled PowysMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi bod dros £7,400 wedi cael ei drosglwyddo i nifer o sefydliadau chwaraeon ledled y sir.  Mae Tîm Datblygu Chwaraeon y Cyngor yn annog grwpiau chwaraeon ac ymarfer corff ym Mhowys i fanteisio ar grant gwerth hyd at £1,500 i helpu cyfrannu at greu clybiau ffyniannus a fydd yn parhau i greu cyfleoedd trwy fentrau ac arloesedd.

Mae'r grantiau wedi'u cynllunio i wneud gwahaniaeth i chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn lleol ac maent ar gael trwy Gist Gymunedol Sportlot, cynllun cymorth grant Cyngor Chwaraeon Cymru a ariennir gan y Loteri Genedlaethol.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet dros Ddatblygu Chwaraeon: "Rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu rhoi'r grantiau hyn i'r saith clwb.  Bydd y grantiau'n helpu'r clybiau i ffynnu a gwneud gwahaniaeth i chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn eu hardal.

"Gyda £90,000 ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol hon, hoffwn annog sefydliadau i gyflwyno ceisiadau fel na fyddant yn colli'r cyfle i dderbyn yr arian grant hwn."

Mae'r prosiectau diweddar a fu'n llwyddiannus yn cynnwys

  • Clwb Tennis Llanfair-ym-Muallt: £1,500 tuag at gyfarpar, addysg hyfforddwyr, costau hyfforddi a llogi cyfleusterau
  • Mid Wales Meteors: £1,500 tuag at gyfarpar, addysg hyfforddwyr a llogi cyfleusterau
  • Clwb Pel-droed Newtown Wanderers: £100 tuag at addysg hyfforddwyr
  • Clwb Canwio'r Trallwng: £1,500 tuag at gyfarpar, addysg hyfforddwyr a llogi cyfleusterau
  • Clwb Criced y Trallwng: £1,250 tuag at chyfarpar hyfforddwyr
  • Clwb Pel-droed Ystradgynlais: £590.00 tuag at addysg hyfforddwyr a llogi cyfleusterau
  • Clwb Rygbi Tref y Clawdd: £975 tuag at gyfarpar ac addysg hyfforddwyr.

Y dyddiad terfyn nesaf ar gyfer ceisiadau yw dydd Iau, 6 Medi, 2018.  I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Thîm Datblygu Chwaraeon y cyngor ar 01686 614060 neu anfonwch neges e-bost at angela.williams@powys.gov.uk

Gellir lawrlwytho ffurflenni cais o wefan Cyngor Chwaraeon Cymru www.sportwales.org.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu