HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Beicwyr Modur angen trwydded i fynd ar hyd Llwybr y Mynaich

Beicwyr Modur angen trwydded i fynd ar hyd Llwybr y Mynaich

18/07/2018

Beicwyr Modur angen trwydded i fynd ar hyd Llwybr y MynaichMae'r cyngor sir wedi datgan y bydd angen i feicwyr modur wneud cais am drwydded i fynd ar hyd rhan o gilffordd Powys yn hwyrach y mis hwn.

Mae Gwasanaethau Cefn Gwlad Cyngor Sir Powys wedi cyflwyno cynllun trwyddedu ar gyfer beicwyr modur sydd am deithio ar hyd rhan o Lwybr y Mynaich, cilffordd adnabyddus yng Nghwm Elan.

Bydd yr ail ddiwrnod y gellir defnyddio drwydded ar ddydd Llun, 30 Gorffennaf a bydd hyd at 15 o feicwyr modur yn cael caniatâd i deithio ar y diwrnod hwnnw.  Bydd y trwyddedau ar gyfer y ddau ddiwrnod sydd ar ôl ar 12 a 31 Awst, ar gael cyn bo hir.

Mae'r cynllun wedi cael ei roi yn ei le i ddarganfod lefel y defnydd o feiciau modur y gall wyneb y gilffordd ei gymryd yn ei gyflwr presennol cyn ystyried rhagor o waith i gefnogi defnydd o'r gilffordd gan feicwyr modur.

Bydd y cynllun yn caniatáu mynediad ar hyd tri chilomedr o'r gilffordd o Bont ar Elan felly ni fydd mynediad ar gael ar gyfer y gilffordd gyfan.

Meddai'r Cyng Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod y Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Mae'r gilffordd yn dilyn rhan o lwybr canoloesol 'Llwybr y Mynaich' rhwng Abaty Cwm-hir a Strata Florida ac mae'n croesi ardal fawr o gynefinoedd sensitif ecolegol.

"Bydd y cynllun trwyddedu yn cynorthwyo ein tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad wrth gydbwyso anghenion pob grwp o ddefnyddwyr gyda chynaliadwyedd y llwybr a'r dirwedd sensitif o'i amgylch."

Gall beicwyr modur wneud cais am ganiatâd trwy ymweld â gwefan y cyngor ond y drefn fydd y cyntaf i'r felin, oherwydd y nifer cyfyngedig o drwyddedau sydd ar gael.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu