Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Cynllun gweithredu Canolbarth Cymru i yrru twf economaidd

Cynllun gweithredu Canolbarth Cymru i yrru twf economaidd

19/07/2018

Cynllun gweithredu Canolbarth Cymru i yrru twf economaiddMae angen barn busnesau Canolbarth Cymru ar ddyfodol economi'r ardal a mesurau i hybu twf.

Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, sy'n gyfuniad o sefydliadau'r sector cyhoeddus a phreifat a sefydlwyd i atgyfnerthu economi'r ardal, wedi comisiynu ymgynghorwyr i ddatblygu cynllun  economaidd i yrru twf.

Mae'r gwaith hwn yn dilyn cyhoeddi cynllun gweithredu economaidd newydd Llywodraeth Cymru a chyhoeddi'r posibilrwydd o Fargen Twf y Canolbarth yng nghyllideb yr Hydref.

Bydd yr Ymgynghorwyr AECOM  yn gofyn barn busnesau ar faterion megis cysylltedd digidol, cymorth i fusnesau, seilwaith trafnidiaeth a sgiliau er mwyn nodi beth sy'n atal twf a'r cyfleoedd am dwf yn yr ardal.

Dywedodd Cadeirydd Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys:  "Bydd Bargen Twf Canolbarth Cymru yn gyfle pwysig i'r ardal a fydd yn gofyn am gefnogaeth a chyfraniad llawn y sector preifat.  Dylai cynigion ganolbwyntio ar weddnewid ac arloesi a datgloi'r rhwystrau at dwf i fusnesau lleol a buddsoddiad newydd.

"Bydd gwaith AECOM yn nodi gweledigaeth a chyfeiriad clir i economi'r ardal.  Bydd llais cymuned busnes Canolbarth Cymru'n hanfodol wrth fwydo i'r cynllun economaidd.  Rydym yn awyddus i siarad ag arweinwyr busnesau'r ardal er mwyn helpu i lunio a dylanwadu ar dwf y dyfodol."

Bydd y cynllun  economaidd yn arwain at ddatblygu rhaglen o brosiectau a buddsoddiadau strategol a fydd yn helpu i drawsnewid economi Canolbarth Cymru a hyrwyddo twf dros y 15 mlynedd nesaf.  Rhagwelir y bydd y prosiectau hyn yn deillio o amryw o ffynonellau ariannu, gan gynnwys y Fargen Twf posibl i Ganolbarth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Is-Gadeirydd Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru ac Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, "Mae busnesau a sefydliadau yn allweddol wrth ddatblygu economi'r rhanbarth a hybu twf. Dyma'r amser iddynt ddweud eu dweud am gyfleoedd i dyfu yn y rhanbarth ac rydym yn edrych ymlaen at glywed eu barn. Bydd hyn yn cyfrannu at y cynllun gweithredu sy'n cael ei baratoi ar hyn o bryd gan Bartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru i helpu i ysgogi twf economaidd yng Nghanolbarth Cymru dros y 15 mlynedd nesaf."

Gall fusnesau  gymryd rhan yn yr arolwg ar-lein trwy'r ddolen ganlynol: https://www.surveymonkey.co.uk/r/5KJVWGY

Daw'r astudiaeth i ben ym mis Medi 2018 gyda llunio cynllun economaidd strategol cytûn i Ganolbarth Cymru ac achosion busnes cynnar i fwrw ymlaen â mesurau ymyrraeth o flaenoriaeth yn yr ardal.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu