SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Galw am awduron ifanc yn ardal Aberhonddu

Galw am awduron ifanc yn ardal Aberhonddu

20/07/2018

Galw am awduron ifanc yn ardal AberhondduEstynnir gwahoddiad i awduron ifanc yn ardal Aberhonddu i ddod yn rhan o brosiect ysgrifennu creadigol.

Mae Tilly Boscott sy'n Gynorthwyydd Llyfrgell yn Llyfrgell Aberhonddu wedi dod yn arweinydd ar y 'Caban Sgriblio' yn ddiweddar, ac mae'n annog awduron brwdfrydig ieuengach i ymuno â'r grwp.

Cynulliad ysgrifennu creadigol yw'r grwp ac mae wedi'i anelu at awduron ifanc uchelgeisiol. Cydfenter a gynhelir gan Peak (sefydliad celfyddydol yng Nghrughywel) a Chyngor Sir Powys yw'r Caban Sgriblio.

"Rwyf wrthi'n chwilio am awduron ifanc tebyg sy'n teimlo y byddent yn ffynnu mewn amgylchedd cefnogol lle mae croeso i bawb archwilio'u dychymyg - byddai yma groeso cynnes i chi, meddai Tilly.

"Mae'r gweithdai'n ffordd ddi-gyffro a llawn hwyl o ddatblygu syniadau a meithrin hyder, gan greu deunydd gwych ar yr un pryd. Byddwn yn gweithio gydag arlunwyr proffesiynol a grwpiau cymunedol sy'n dod i drafod gwahanol themâu â ni yn ardal Aberhonddu / y Mynydd Du. Os yw hyn yn apelio at unrhyw un ohonoch, neu unrhyw un y gwyddoch amdano, yna cysylltwch â ni."

Ffocws pennaf Peak yw darparu cyfleoedd amgen i bobl ifanc. "Mae ein holl brosiectau'n cael eu rhedeg gydag ethos cyd-gynhyrchu. Mae'r bobl ifanc yn cael eu hannog i gyfrannu'n greadigol at y prosiect a'u hystyried eu hunain yn gyd-gynhyrchwyr,

Dywedodd Jack, sy'n aelod o'r Caban Sgriblio: "Gallwch ddod heibio a bod yn chi eich hun. 'Does neb yn eich beirniadu am yr hyn a ysgrifennwch ... beth am ddod draw i ddarganfod .... a chael eich tynnu i mewn i fyd hollol wahanol o ysgrifennu a geiriau. Dyma lle bydd beirdd yn cael eu creu."

Mae'r Caban Sgriblio wedi'i anelu at rai rhwng 12 a 18  oed - ond mae rhywfaint o hyblygrwydd yn yr oed.

Cynhelir y gweithdai trwy gyfrwng y Saesneg, ac mae'r cyfleoedd ysgrifennu'n amrywio o farddoniaeth Haiku i straeon byrion, ac mae detholiad yn cael ei chasglu ar hyn o bryd. Mae'r grwpiau'n rhedeg bob dydd Iau rhwng 3.45 a 4.45pm

"Mae'n gyfle gwych i bobl ifanc sydd wrth eu bodd yn ysgrifennu ac sy'n darganfod eu 'llais ysgrifennu' i gyfrannu ac i ymgysylltu â syniadau a sgiliau newydd. Mae llunio cysylltiadau gyda'r grwpiau mor bwysig wrth gynorthwyo â datblygiad ysgrifennu, ac anogaf bobl ifanc â diddordeb i roi cynnig arni" meddai'r Cyng. Rachel Powell, aelod Cabinet y Cyngor Sir â chyfrifoldeb am faterion Pobl Ifanc a Diwylliant.

I gael rhagor o wybodaeth am y grwp ysgrifennu creadigol hwn, cysylltwch â

Tilly Boscott yn Llyfrgell Aberhonddu neu ffoniwch 01874 623346 neu anfon e-bost at: Natalie.boscott@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu