Gweinidog Llywodraeth Cymru'n ymweld â phrosiect ieuenctid

Image from welsh ministers visit to Llandrindod high school
23 Gorffennaf 2018 

Image from welsh ministers visit to Llandrindod high schoolBuodd un o Weinidogion Llywodraeth Cymru yn Llandrindod yr wythnos diwethaf i ddysgu am wasanaethau ieuenctid sydd ar gael mewn ysgolion uwchradd ar draws Powys.

Daeth Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, i Ysgol Uwchradd Llandrindod ddydd Llun, 16 Gorffennaf i ddysgu mwy am brosiect Cynnydd.

Nod y prosiect yw helpu pobl ifanc i fynd ymhellach yn eu haddysg a hyfforddiant, a thrwy hynny cael dyfodol mwy disglair o ran swyddi a gyrfaoedd.

Yn ystod ei hymweliad â'r ysgol uwchradd cwrddodd Ms Morgan â dau ddisgybl ifanc - AJ a Cari - sy'n cael eu cefnogi gan y prosiect Cynnydd.

Gwasanaeth Ymyrraeth Ieuenctid Powys sy'n rhedeg y prosiect ar y cyd â Gyrfa Cymru. Mae wedi cael cefnogaeth gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd a chyllid Teuluoedd yn Gyntaf trwy Lywodraeth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Ieuenctid: "Rwy'n hynod o falch bod y Gweinidog yn gallu rhoi o'u hamser a dod i weld sut rydym yn rhoi'r prosiect Cynnydd ar waith ym Mhowys. Hefyd cafodd hi gyfle i siarad â phobl ifanc yn ystod ei hymweliad a chlywed am y gwahaniaeth mae Cynnydd wedi'i wneud iddynt drosti ei hun.

"Mae'r prosiect yma'n rhoi cyfle i ni fuddsoddi yn nyfodol ein pobl ifanc a chyfoethogi eu hyder a'u sgiliau. Mae'n eithriadol o bwysig bod gan ein pobl ifanc gyfleoedd cyfartal er mwyn llwyddo. Trwy hyn byddant yn gallu symud yn eu blaenau'n llwyddiannus i fod yn oedolion ifanc.

"Mae'r tîm gwasanaeth ieuenctid yn cydweithio'n agos â Gyrfa Cymru i gynnig cefnogaeth bersonol i bobl ifanc a chyfleoedd i ennill sgiliau a phrofiad. Bydd y rhain o fudd iddynt yn y gweithle o ran cael swyddi o safon sy'n mynd â'u bryd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu