SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyhoeddi cystadleuwyr y Rownd Derfynol prif Wobrau Busnes Powys

Powys Business Awards logo
23 Gorffennaf 2018 

Powys Business Awards logo

Mae busnesau o bob cwr o Bowys wedi'u cynrychioli ym mhrif wobrau bsunes y sir.

Bu'r cystadlu'n frwd ac mae 35 o fusnesau wedi'u cynnwys ar y rhestr fer ar gyer 13 o wahanol gategorïau yn Ngwobrau Busnes Powys eleni.

Budd y cwmnïau buddugol yn cael eu dewis yn dilyn ymweliadau'r beirniaid dros fisoedd yr haf, a chyhoeddir enwau'r enillwyr mewn cinio arbennig i'w gynnal nos Wener 28 Medi yn theatr Hafren y Drenewydd.

The finalists are as follows:

Gwobr Sefydlu Busnes a noddir gan y County Times
• Celtic Woodland Holidays, Llanfair-ym-Muallt
• The UK Loose Leaf Tea Company Ltd, Aberhonddu
• Dragon UAV, y Drenewydd

Gwobr Entrepreneuriaeth a noddir gan Lywodraeth Cymru
• Camp Cynrig Glamping Village, Aberhonddu
• EvaBuild Ltd, y Drenewydd
• Glyngynwydd Wedding Barn and Cottages, Llangurig

Gwobr Ymroddiad Eithriadol i Hyfforddiant a noddir gan NiBS Ltd
• Happy Horse Retirement Home Ltd, Aberhonddu
• Charcroft Electronics, Llanwrtyd 
• PCI Pharma Services, y Gelli Gandryll

Gwobr Twf ar gyfer Busnesau Bach a noddir gan Myrick Training
• 5C Services, Llanfair-ym-Muallt
• AL Technical, y Drenewydd
• Varleys of Newtown Ltd, y Drenewydd

Gwobr Menter Gymdeithasol/Elusennol a noddir gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf
• Oriel Davies, y Drenewydd
• East Radnorshire Day Centre, Llanandras
• Montgomery Institute/ Cloverlands Model Car Museum, Trefaldwyn

Gwobr Busnes Micro (Dan 10 o Weithwyr) a noddir gan y Cambrian News a'r Brecon & Radnor Express
• AL Technical, y Drenewydd
• Mid Wales Shooting Centre, Trefeglwys
• Clywedog Riverside Holiday Home and Red Kite Touring, Llanidloes

Gwobr Rhagoriaeth mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth a noddir gan Nidec Control Techniques
• Compact Orbital Gears, Rhaeadr Gwy
• McCartneys LLP, y Drenewydd
• PYC, y Trallwng

Gwobr Mentor y Flwyddyn ym maes Croeso a Ffordd o Fyw a noddir gan y Cambrian Training Company
• Parkers House Restaurant and Bed and Breakfast, y Drenewydd
• Affinity Home Care Group, y Drenewydd
• Ysgol yr Eglwys yng Nghymru, Llan-gors, Llan-gors

Gwobr Twf a noddir gan Banc Datblygu Cymru
• Clywedog Riverside Holiday Home and Red Kite Touring, Llanidloes
• Hilltop Honey Ltd, y Drenewydd
• Evabuild Ltd, y Drenewydd

Gwobr Busnesau Bach (Dan 30 o Weithwyr) a noddir gan Grwp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru
• Hilltop Honey Ltd, y Drenewydd
• Confederate Chemicals Ltd, y Drenewydd
• Davlec Limited, y Trallwng

Gwobr Masnach Ryngwladol a noddir gan Gyfreithwyr Lanyon Bowdler 
• CellPath Ltd, y Drenewydd
• Earthbound Organics International Ltd, Llandrindod 
• Parry & Evans Ltd, y Trallwng

Gwobr Technoleg ac Arloesedd a noddir gan Trax JH Ltd
• CellPath Ltd, y Drenewydd
• Etic Lab LLP, y Drenewydd
• S P Filling Systems Ltd, Llandrindod 
• Plant i, Machynlleth

Gwobr y Busnes Twristiaeth Orau a noddir gan Grwp NPTC 
• Dan Yr Ogof, Canolfan Ogofeydd Cenedlaethol Cymru, Aber-craf
• Canolfan Grefft Corris a Labrinth y Brenin Arthur, Machynlleth
• Plas Dinam Country House, Llandinam

Yn ogystal â'r gwobrau uchod, mae gan Banel y Beirniaid wobr y gallant ei dyfarnu yn ôl eu disgresiwn, sef Gwobr y Beirniaid. Dyfernir hon yn flynyddol i gydnabod cyflawniad neu unigolyn eithriadol sydd wedi dod i sylw'r beirniaid yn ystod eu hymweliadau, pan na all meini prawf caeth y gwobrau eraill gydnabod hynny.

Yn ail, bydd gwobr Busnes y Flwyddyn, a noddir gan Gyngor Sir Powys, yn cael ei dyfarnu o blith enillwyr y gwahanol gategorïau.

Mae'r gwobrau'n dathlu rhagoriaeth mewn busnes yn y sir ac yn dod â chydnabyddiaeth yn eu sgil i'r cwmnïau yn y cymunedau busnes lleol a rhanbarthol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu