Ysgol newydd yn mynd yn ei blaen

Image of new Brecon high school
24 Gorffennaf 2018 

Image of new Brecon high school

Mae ysgol uwchradd newydd Aberhonddu yn mynd yn ei blaen gyda'r sylfeini wedi'u cwblhau a'r gwaith dur yn ei le gyda'r gwaith yn rhoi hwb go iawn i'r economi leol.

Mae'r prosiect, a ariannwyd ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys, ar y trywydd iawn gyda'r bwriad i agor yn nhymor yr hydref 2018.

Daeth y garreg sylfaen o Chwarel Llanfair-ym-Muallt a'r prif gontractwr ar y safle yw John Jones Groundworks o Lanfair-ym-Muallt.  Mae busnes Mr Jones yn fusnes teuluol sy'n falch dros ben o fod wedi cael y cytundeb am y gwaith sylfaen ar y safle. 

Dechreuodd y dur o Gymru gyrraedd ar y safle yn gynharach y mis hwn, ac roedd hyn yn gam pwysig ymlaen yn y gwaith o adeiladu'r ysgol newydd 11 - 18 oed ar gyfer 760 o ddisgyblion.

Dechreuodd y gwaith ar y campws sy'n werth miliynau o bunnau ym mis Mawrth gan Bam UK Construction.  Bydd yr ysgol newydd yn darparu addysg yr unfed ganrif ar hugain gyda'r adnoddau addysgu mwyaf diweddar i gynorthwyo'r cyfleoedd dysgu cyffrous ar gyfer dysgwyr Aberhonddu.  Mae BAM yn gwneud ymdrechion sylweddol i gyflogi contractwyr a gweithwyr lleol ac yn cydweithio gydag Adran Addysg Cyngor Sir Powys a'r Coleg lleol i hyrwyddo cyfleoedd i ddysgwyr ennill profiad adeiladu ac i ddysgu am yrfaoedd yn y diwydiant adeiladu.  Mae hwn yn gyfnod cyffrous sy'n cynnig cyfleoedd i ddysgwyr Powys. 

Mae Adam Cox, rheolwr buddion cymunedol BAM yn llunio cynllun buddion cymunedol cyffrous i elwa cymuned gyfan Aberhonddu.

Meddai'r Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: 'Mae'r prosiect hwn yn dangos gweledigaeth Cyngor Sir Powys ar gyfer dysgwyr Aberhonddu ond hefyd ar gyfer yr economi leol gyda chyfleoedd i gwmnïoedd lleol elwa o'r buddsoddiad sylweddol yma.'

Dywedodd y Cynghorydd Martin Weale, Aelod Cabinet ar faterion Adfywio: "Mae'n bwysig pan fydd y cyngor sir yn bwrw ati gyda phrosiectau cyfalaf mawr fel adeiladu ysgol newydd fod cymaint o'r gyllideb yn cael ei gwario yn y sir.

"Powys yw un o'r cyrff sy'n gwario mwyaf yn y sir ac mae'n bwysig bod i'n cwmnïau lleol bod cymaint o'r arian ag sy'n bosibl yn cael ei gadw yn yr economi leol.  Mae'n rhaid i ni gydbwyso gwerth am arian yn erbyn cefnogi'r economi leol.

"Bydd adeiladu ysgol uwchradd newydd yn rhoi cyfle i ni gefnogi swyddi lleol, yn creu cyfleoedd newydd ac yn darparu cyfleoedd am brentisiaethau.  Mae'n sefyllfa sy'n golygu bod pawb yn y sir yn elwa," dywedodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu