Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Gwaith yn dechrau ar ysgol newydd yn y Trallwng

Artists impression of the new Welshpool school
24 Gorffennaf 2018 

Artists impression of the new Welshpool schoolMae Gwaith ar adeilad newydd Ysgol yr Eglwys yng Nghymru yn y Trallwng, sef ysgol cyfrwng Saesneg, wedi dechrau.

Symudodd Contractwyr i'r safle sy'n gyffiniol ag ysgol uwchradd y dref yn Ffordd Amwythig ddoe (dydd Llun 23 Gorffennaf) i ddechrau ar waith a fydd yn eu galluogi i ddechrau'r gwaith o godi'r ysgol i 360 o ddisgyblion, sydd i fod i ddechrau mis Medi'r flwyddyn nesaf.

Cymeradwywyd cynlluniau ar gyfer yr ysgol gan y cyngor sir yn gynharach eleni, a'r wythnos diwethaf, fel gymeradwyodd cabinet y cyngor gynnydd yn y dyraniad cyllid ar gyfer y prosiect.

Ysgol aml-safle sy'n cael ei rhedeg ar hen safleoedd ysgolion Gungrog, Oldford a Maes-y-dre yw Ysgol yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng. Bydd y disgyblion yn aros ar y safleoedd hynny nes bod yr ysgol newydd wedi'i hadeiladu.

Dyfarnwyd y contract i adeiladu'r ysgol newydd i Dawnus, sef contractwyr o Gymru. Dyfarnwyd contract iddynt godi ysgol cyfrwng Cymraeg newydd i 150 o ddisgyblion hefyd ar safle Maes-y-dre yn y dref.

Cyngor Sir Powys a Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru sy'n ariannu'r prosiect gwella yma ar y cyd.

Gellir gweld cynnydd yr adeiladau newydd ar wefan yr awdurdod www.powys.gov.uk a thudalennau'r cyfryngau cymdeithasol. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu