Gwybodaeth leol ar flaenau'ch bysedd

Image of Dewis and Infoengine websites
24 Gorffennaf 2018 

Image of Dewis and Infoengine websitesMae gwasanaeth arloesol sy'n gadael i sefydliadau gwirfoddol ac awdurdodau lleol rannu gwybodaeth am les ar waith bellach ar draws Cymru.

Mae gwelliannau technolegol yn golygu y gellir rhannu gwybodaeth rhwng dwy system wahanol: Infoengine, sy'n cael ei weithredu gan sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, a Dewis Cymru, a ddatblygwyd ar ran 22 awdurdod lleol y wlad.

Dywedodd Stephen Hayes, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Oedolion: "Dyma enghraifft wych o gydweithio ymarferol rhwng y trydydd sector a'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae'n sicrhau bod gwybodaeth hanfodol ar gael yn hwylus i'r bobl hynny sydd ei hangen.

"Mae'r system yn golygu bod gwybodaeth am wasanaethau lles ar gael i bawb ni waeth lle cofnodwyd y data'n wreiddiol. Dyma gydweithredu rhwng gwasanaethau ar ei orau."

Mynegai ar-lein o wasanaethau'r trydydd sector yng Nghymru yw Infoengine, sy'n cael ei ddarparu a'i gefnogi gan Trydydd Sector Cymru, partneriaeth o Gynghorau Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Mae ganddo dros bedair mil o wasanaethau a gynigir gan sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol. Mae'r rhif yma'n cynyddu bob dydd.

Mae Dewis Cymru yn wefan sy'n cynnwys gwybodaeth am les yng Nghymru. Cafodd y wefan ei datblygu gan Data Cymru ar ran 22 Awdurdod Lleol Cymru. Mae'n cynnwys mynegai adnoddau o dros 6,000 o sefydliadau a gwasanaethau lleol a chenedlaethol gan gynnwys gwasanaethau awdurdod lleol, grwpiau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol a busnesau.

Mae Infoengine yn ychwanegu casgliad o wybodaeth gynhwysfawr am wasanaethau'r trydydd sector sydd yn ei gwneud yn ffynhonnell unigryw o wybodaeth i'w defnyddio ledled Cymru. Hefyd mae'n cynnwys tudalennau gwybodaeth a ddyluniwyd i helpu pobl i feddwl am 'yr hyn sydd o bwys iddyn nhw'. Mae'n eu helpu i ddod o hyd i gefnogaeth leol ac ymarferol yn hwylus.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu