SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Powys i wneud gwaith iechyd a lles anifeiliaid i Gyngor Torfaen

Image of some sheep
24 Gorffennaf 2018 

Image of some sheepBydd Cyngor Sir Powys yn darparu gwasanaethau iechyd a lles anifeiliaid yn Nhorfaen ar ôl i'r ddau awdurdod gymeradwyo'r cynlluniau.

O fis Gorffennaf bydd swyddogion o Bowys yn gwneud gwaith iechyd a lles anifeiliaid ar draws Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Mae cynghorau yng Nghymru'n gyfrifol am weithredu amrywiaeth o gyfreithiau iechyd a lles anifeiliaid. Bydd y cytundeb hwn ar draws dau awdurdod, sy'n bodloni Agenda Cydweithio Llywodraeth Cymru, yn sicrhau bod y gwasanaeth statudol yn parhau yn Nhorfaen.

Hwn yw'r cytundeb cydweithredu diweddaraf y mae Gwasanaeth Safonau Masnach wedi cyfranogi ohono. Cytunon nhw i wneud yr un gwaith yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn 2012.

Dywedodd y Cynghorydd Fiona Cross, aelod gweithredol ar faterion yr amgylchedd yng Nghyngor Torfaen: "Rydym yn hynod falch o fod yn cydweithio â Chyngor Sir Powys i ddarparu gwasanaethau iechyd a lles anifeiliaid. Mae gan ein cydweithwyr ym Mhowys brofiad helaeth yn gweithio ar draws ardal eang a gwledig. Trwy elwa ar eu harbenigedd byddwn yn gallu darparu gwasanaeth rhagorol yma yn Nhorfaen."

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Safonau Masnach: "O ystyried maint a natur wledig Powys a faint o waith rydym yn ei wneud ar hyn o bryd, rydym wedi datblygu un o'r gwasanaethau iechyd a lles anifeiliaid mwyaf blaengar yng Nghymru.

"Rydym mewn lle da i wneud y gwaith pwysig hwn a bydd ein swyddogion yn rhoi cyngor proffesiynol a chymorth i'r bobl hynny yn Nhorfaen y mae angen gwasanaeth iechyd a lles anifeiliaid arnynt. Hefyd gall swyddogion archwilio i dor-rheolau iechyd anifeiliaid a gweithredu'n briodol."

Dylai ffermwyr Torfaen sydd am gael cyngor ar symud anifeiliaid neu gadw cofnodion, neu aelodau'r cyhoedd sydd am roi gwybod am faterion lles anifeiliaid gysylltu â Chyngor Sir Powys ar 01874 623420. Fel arall mae croeso i chi gysylltu â'r adran trwy e-bost trading.standards@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu