1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Cyfarfod croeso ieuenctid yn Sioe Frenhinol Cymru

Image cynrychioli Cyfarfod croeso ieuenctid yn Sioe Frenhinol Cymru
26 Gorffennaf 2018 

Image of young firefighters meeting the Chairman of Powys County CouncilMae Cyngor Sir Powys wedi cydnabod yn gyhoeddus rôl pobl ifanc ym Mhowys mewn achlysur yn Sioe Frenhinol Cymru.

Croesawodd Arweinydd a Chadeirydd Cyngor Sir Powys gynrychiolwyr o amrywiaeth o sefydliadau ieuenctid i gyfarfod croeso. Roedd Huw Irranca Davies, Gweinidog Plant, Pobl Hyn a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru hefyd yn bresennol.

Yn ystod yr achlysur, dywedodd y Cyng David Meredith, Cadeirydd Cyngor Sir Powys: "Mae pobl ifanc yn cyfrannu cymaint i'n sir, ac mae'n bleser gallu talu teyrnged i'r llu o wahanol swyddogaethau sydd ganddyn nhw wrth iddyn nhw gynorthwyo'u cymunedau ar hyd a lled Powys."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu