NEWYDD: Trwyddedau palmant ar gael
Darllen mwy

Brecwast Rhwydweithio ar gyfer Busnesau Powys 2018

Image of the business breakfast
26 Gorffennaf 2018 

Image of the business breakfast

Mae Cyngor Sir Powys wedi datgan y bydd digwyddiadau brecwast busnes llwyddiannus Powys yn cael eu cynnal eto yn yr hydref yn dilyn lansiad positif.

Cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau ben bore ar draws y sir yn rhoi cyfle i fusnesau lleol i gwrdd â'r cyngor, Llywodraeth Cymru, ymgynghorwyr busnes a sefydliadau cymorth i drafod cyfleoedd busnes.

Roedd y digwyddiadau mor boblogaidd, gyda bron i 200 o fusnesau lleol yn mynychu'r digwyddiadau, fel y gofynnwyd i'r cyngor sir i drefnu rhagor ohonynt.

Roedd y digwyddiadau'n cynnwys diweddariad ar sut mae'r cyngor yn adolygu ei brosesau prynu i gynyddu cyfran yr hyn y maen nhw'n gwario gyda busnesau lleol, ac roedd Busnes Cymru wrth law i esbonio ei ddull o ddarparu cymorth i fusnesau lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Martin Weale, Aelod y Cabinet ar faterion Adfywio:  "Rydym am ddarparu cyfle i'n busnesau lleol i ddod at ei gilydd i rwydweithio ac i gwrdd â pherchnogion busnes eraill mewn lleoliad anffurfiol cyfeillgar, i glywed am yr hyn y mae eraill yn eu gwneud, i greu cysylltiadau, ac i rannu gwybodaeth a dysgu o brofiadau eraill.

"Rhoddwyd cyfle i berchnogion busnes adeiladu cysylltiadau lleol cryfach, nid yn unig gyda busnesau lleol, ond hefyd gydag adrannau'r cyngor a allai eu helpu hwy.  Cawson nhw'r cyfle i gwrdd â Llywodraeth Cymru a sefydliadau Cymorth Busnes rhanbarthol a fydd yn gallu eu helpu i dyfu eu busnesau."

"Mae'r economi'n flaenoriaeth yng Ngweledigaeth 2025 y cabinet ac roedd y cyfarfodydd brecwast yn rhan bwysig o atgyfnerthu cysylltiadau'r cyngor a busnesau lleol ac rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar y llwyddiant hwnnw yn y gyfres o ddigwyddiadau yn yr hydref."

Rhoddwyd cyngor un i un am ddim i fusnesau gan arbenigwyr cymorth busnes yn cynrychioli Gwasanaethau Busnes Calon Cymru, Busnes Cymru, Cyflymu Cymru i Fusnesau, Ffederasiwn Busnesau Bach, Siambr Canolbarth Cymru, Grwp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru, Grwp NPTC a Gwasanaethau Busnes a Datblygu Banc Cymru.  Roedd tîm Gwasanaethau Masnachol Cyngor Sir Powys hefyd wrth law i siarad am gyfleoedd lleol ar gyfer gwerthu i'r Cyngor.

Gall busnesau cofrestru diddordeb ar gyfer digwyddiadau newydd yr hydref ar-lein trwy ddilyn y ddolen ganlynol:   https://www.growinpowys.com/pbbn2018.  Neu drwy gysylltu â thîm adfywio'r cyngor yn regeneration@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu