Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Brecwast Rhwydweithio ar gyfer Busnesau Powys 2018

Image of the business breakfast
26 Gorffennaf 2018 

Image of the business breakfast

Mae Cyngor Sir Powys wedi datgan y bydd digwyddiadau brecwast busnes llwyddiannus Powys yn cael eu cynnal eto yn yr hydref yn dilyn lansiad positif.

Cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau ben bore ar draws y sir yn rhoi cyfle i fusnesau lleol i gwrdd â'r cyngor, Llywodraeth Cymru, ymgynghorwyr busnes a sefydliadau cymorth i drafod cyfleoedd busnes.

Roedd y digwyddiadau mor boblogaidd, gyda bron i 200 o fusnesau lleol yn mynychu'r digwyddiadau, fel y gofynnwyd i'r cyngor sir i drefnu rhagor ohonynt.

Roedd y digwyddiadau'n cynnwys diweddariad ar sut mae'r cyngor yn adolygu ei brosesau prynu i gynyddu cyfran yr hyn y maen nhw'n gwario gyda busnesau lleol, ac roedd Busnes Cymru wrth law i esbonio ei ddull o ddarparu cymorth i fusnesau lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Martin Weale, Aelod y Cabinet ar faterion Adfywio:  "Rydym am ddarparu cyfle i'n busnesau lleol i ddod at ei gilydd i rwydweithio ac i gwrdd â pherchnogion busnes eraill mewn lleoliad anffurfiol cyfeillgar, i glywed am yr hyn y mae eraill yn eu gwneud, i greu cysylltiadau, ac i rannu gwybodaeth a dysgu o brofiadau eraill.

"Rhoddwyd cyfle i berchnogion busnes adeiladu cysylltiadau lleol cryfach, nid yn unig gyda busnesau lleol, ond hefyd gydag adrannau'r cyngor a allai eu helpu hwy.  Cawson nhw'r cyfle i gwrdd â Llywodraeth Cymru a sefydliadau Cymorth Busnes rhanbarthol a fydd yn gallu eu helpu i dyfu eu busnesau."

"Mae'r economi'n flaenoriaeth yng Ngweledigaeth 2025 y cabinet ac roedd y cyfarfodydd brecwast yn rhan bwysig o atgyfnerthu cysylltiadau'r cyngor a busnesau lleol ac rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar y llwyddiant hwnnw yn y gyfres o ddigwyddiadau yn yr hydref."

Rhoddwyd cyngor un i un am ddim i fusnesau gan arbenigwyr cymorth busnes yn cynrychioli Gwasanaethau Busnes Calon Cymru, Busnes Cymru, Cyflymu Cymru i Fusnesau, Ffederasiwn Busnesau Bach, Siambr Canolbarth Cymru, Grwp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru, Grwp NPTC a Gwasanaethau Busnes a Datblygu Banc Cymru.  Roedd tîm Gwasanaethau Masnachol Cyngor Sir Powys hefyd wrth law i siarad am gyfleoedd lleol ar gyfer gwerthu i'r Cyngor.

Gall busnesau cofrestru diddordeb ar gyfer digwyddiadau newydd yr hydref ar-lein trwy ddilyn y ddolen ganlynol:   https://www.growinpowys.com/pbbn2018.  Neu drwy gysylltu â thîm adfywio'r cyngor yn regeneration@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu