1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Cadwch y dyddiad yn rhydd ar gyfer Gwyl Yrfaoedd Powys Mawrth

Image cynrychioli Cadwch y dyddiad yn rhydd ar gyfer Gwyl Yrfaoedd Powys Mawrth
31 Gorffennaf 2018 

Image of people talking at the careers festival

Mae partneriaeth sy'n rhoi gwybodaeth yrfaoedd i bobl ifanc ym Mhowys wedi cyhoeddi y byddant yn cynnal trydedd Wyl Yrfaoedd Powys y flwyddyn nesaf, ddydd Mercher 6 Mawrth 2019.

Bydd Grwp Llwybrau Positif Powys yn cynnal y digwyddiad eto ar faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd.

Partneriaeth ydy'r grwp rhwng y sefydliadau canlynol: Cyngor Sir Powys, Gyrfa Cymru, ysgolion uwchradd y sir, Grwp Colegau NPTC, Hyfforddi Cambrian a PAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys). Nod y Grwp ydy hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Powys ar ôl iddyn nhw orffen eu haddysg orfodol.

Dywedodd Jackie Parker, Cadeirydd y Grwp a Phennaeth Ysgol Uwchradd Crughywel: "Rwy'n hynod o falch o fedru cyhoeddi ein bod yn cynnal y digwyddiad eto'r flwyddyn nesaf. Baswn i'n gofyn i ysgolion, colegau, busnesau, prifysgolion a sefydliadau eraill i gadw dyddiad 6 Mawrth 2019 yn rhydd yn y dyddiadur."

"Byddwn ni'n cyhoeddi mwy o fanylion ynghylch sut y gellir cymryd rhan yn yr wyl yn yr hydref. Rydyn ni am i ddigwyddiad y flwyddyn nesaf fod yn fwy ac yn well fyth fel y gallwn gynnig y wybodaeth orau oll i fyfyrwyr Powys. Rydyn am ddangos iddyn nhw pa gyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw pan fyddan nhw'n gadael addysg orfodol."

Eleni ymwelodd tua 3,000 o fyfyrwyr o ysgolion uwchradd ac arbennig, a cholegau ym Mhowys â Gwyl Yrfaoedd Powys ar Faes y Sioe Fawr. Yn y fan honno buodd mwy na chant o arddangoswyr yn sôn am wahanol yrfaoedd a dewisiadau gan gynnwys prifysgolion, busnesau, colegau, cwmnïau hyfforddi a sefydliadau eraill.

Ychwanegodd Ms Parker: "Os oes cyflogwyr neu sefydliadau sydd am gymryd rhan y flwyddyn nesaf - na ddaethant eleni - cysylltwch â fy nghydweithwraig Jayne Bevan yng Nghyngor Sir Powys ar Jayne.bevan@powys.gov.uk neu mae croeso i chi ffonio 01597 826695."

Unwaith eto bydd y digwyddiad am ddim i fyfyrwyr ac arddangoswyr yn 2019. Hefyd bydd y Grwp yn cyhoeddi manylion cyfleoedd noddi yn y dyfodol agos.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu