Cadwch y dyddiad yn rhydd ar gyfer Gwyl Yrfaoedd Powys Mawrth

Image of people talking at the careers festival
31 Gorffennaf 2018 

Image of people talking at the careers festival

Mae partneriaeth sy'n rhoi gwybodaeth yrfaoedd i bobl ifanc ym Mhowys wedi cyhoeddi y byddant yn cynnal trydedd Wyl Yrfaoedd Powys y flwyddyn nesaf, ddydd Mercher 6 Mawrth 2019.

Bydd Grwp Llwybrau Positif Powys yn cynnal y digwyddiad eto ar faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd.

Partneriaeth ydy'r grwp rhwng y sefydliadau canlynol: Cyngor Sir Powys, Gyrfa Cymru, ysgolion uwchradd y sir, Grwp Colegau NPTC, Hyfforddi Cambrian a PAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys). Nod y Grwp ydy hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Powys ar ôl iddyn nhw orffen eu haddysg orfodol.

Dywedodd Jackie Parker, Cadeirydd y Grwp a Phennaeth Ysgol Uwchradd Crughywel: "Rwy'n hynod o falch o fedru cyhoeddi ein bod yn cynnal y digwyddiad eto'r flwyddyn nesaf. Baswn i'n gofyn i ysgolion, colegau, busnesau, prifysgolion a sefydliadau eraill i gadw dyddiad 6 Mawrth 2019 yn rhydd yn y dyddiadur."

"Byddwn ni'n cyhoeddi mwy o fanylion ynghylch sut y gellir cymryd rhan yn yr wyl yn yr hydref. Rydyn ni am i ddigwyddiad y flwyddyn nesaf fod yn fwy ac yn well fyth fel y gallwn gynnig y wybodaeth orau oll i fyfyrwyr Powys. Rydyn am ddangos iddyn nhw pa gyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw pan fyddan nhw'n gadael addysg orfodol."

Eleni ymwelodd tua 3,000 o fyfyrwyr o ysgolion uwchradd ac arbennig, a cholegau ym Mhowys â Gwyl Yrfaoedd Powys ar Faes y Sioe Fawr. Yn y fan honno buodd mwy na chant o arddangoswyr yn sôn am wahanol yrfaoedd a dewisiadau gan gynnwys prifysgolion, busnesau, colegau, cwmnïau hyfforddi a sefydliadau eraill.

Ychwanegodd Ms Parker: "Os oes cyflogwyr neu sefydliadau sydd am gymryd rhan y flwyddyn nesaf - na ddaethant eleni - cysylltwch â fy nghydweithwraig Jayne Bevan yng Nghyngor Sir Powys ar Jayne.bevan@powys.gov.uk neu mae croeso i chi ffonio 01597 826695."

Unwaith eto bydd y digwyddiad am ddim i fyfyrwyr ac arddangoswyr yn 2019. Hefyd bydd y Grwp yn cyhoeddi manylion cyfleoedd noddi yn y dyfodol agos.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu