Cwrs Hanfodion Rheoli Prosiectau (3 diwrnod)

Budd i'r Sefydliad

Mae'r cwrs tri diwrnod hwn wedi'i lunio i ysbrydoli staff i fabwysiadu ymddygiad ac arferion newydd ac i wella effeithiolrwydd cyffredinol Rheolwyr Prosiectau o fewn Cyngor Sir Powys.  Pwy Ddylai Fynychu?

Rheolwyr Prosiectau, y rhai sy'n ymwneud â sefydlu prosiect, ac eraill sy'n chwarae rôl sylweddol mewn tîm prosiect. Mae'r cwrs hwn yn addas i'r rhai sy'n newydd i reoli prosiectau.Amcanion Dysgu

 • Disgrifio cyd-destun prosiect a pherthynas hyn â'r ffordd y caiff y prosiect ei reoli
 • Ysgrifennu dogfennau defnyddiadwy ar gyfer prosiectau, yn cynnwys achosion busnes a chynlluniau prosiect
 • Disgrifio cydrannau allweddol tîm a sut y gallai rheolwr prosiect geisio'u rheoli
 • Cynnal dadansoddiad gwaith o brosiect fel cydran gyntaf mewn cynllunio a llunio cynllun prosiect
 • Cynnal dadansoddiad risg o brosiect a disgrifio ffyrdd y gellir monitro a rheoli prosiect
 • Cynnal dadansoddiad rhanddeiliaid a disgrifio ffyrdd y gellir eu rheoli
 • Bod â digon o wybodaeth i sefyll arholiad tystysgrif ragarweiniol APM


Cynnwys y Cwrs

 • Cyflwyniad i Reoli Prosiectau
 • Cyflwyniad i fframwaith prosiectau CS Powys
 • Strwythur Trefnu Prosiectau
 • Cynllunio Prosiectau, yn cynnwys Cwmpas a Nodi Tasgau, Amserlennu, Adnoddau ac Amcangyfrifo
 • Deall Llwyddiant Prosiect
 • Ymgysylltu a Chyfathrebu â Rhanddeiliaid
 • Rheoli Problemau a Risgiau
 • Gwaith Tîm ac Arweinyddiaeth
 • Rheoli eraill a Dylanwadu
 • Sut i Fonitro a Rheoli
 • Rheoli Newidiadau
 • Dirwyn Prosiect i Ben
 • Arferion Gorau, Gwelliannau Parhaus a Gwersi a Ddysgwyd


Hyd

 2 Diwrnod   (Amser: 09:30 i 16:30)Dyddiadau a Phrisiau'r Cwrs

Dyddiadau sydd ar gaelLleoliad

11/02/2019

12/02/2019

08/03/2019

Ystafell Hyfforddi - Y Caban, Neuadd y Sir, Llandrindod
Cost: £495 y person


Gwybodaeth Arall

Bydd prawf amlddewis ar ddiwedd y cwrs hwn.Trefnu Lle

Gall gweithwyr Cyngor Sir Powys ddefnyddio Hunan Wasanaeth iTrent i gadw lle ar y cwrs hwn.  Ar gyfer holl ymgeiswyr eraill, cofrestrwch eich diddordeb trwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein yma​​​​​​​

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu