1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Datblygu Arweinyddiaeth

Rhaglen Darganfod Arweinyddiaeth

Mae'r rhaglen hon wedi'i dylunio i ddatblygu ystod o sgiliau arweinyddiaeth a rheoli i roi sylfaen gadarn ar gyfer arwain timoedd.  Mae'n cynnwys Gwobr ILM Lefel 3 mewn Arweinyddiaeth a Rheoli yn ogystal â chynnwys sy'n hollol berthnasol i'r heriau mae arweinwyr yn eu hwynebu.

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys hanner diwrnod o gynefino a chwrs 10 diwrnod o hyd.

Dyddiadau sydd ar gael:

Lleoliad

4 (½ day), 25 & 26 February 2019

11 & 25 March 2019

8 & 23 April 2019

7 & 20 May 2019

3 & 17 June 2019

Ystafell Hyfforddi - Y Caban, Neuadd y Sir, Llandrindod

20 (½ day) August 2019

3, 7 & 17 September 2019

3, 16 & 31 October 2019

13 & 25 November 2019

9 December 2019

16 January 2020

Ystafell Hyfforddi - Y Caban, Neuadd y Sir, Llandrindod

23 (½ day) September 2019

7, 8 & 22 October 2019

5 & 18 November 2019

2 December 2019

15 & 29 January 2020

12 & 26 February 2020

Ystafell Hyfforddi - Y Caban, Neuadd y Sir, Llandrindod

 Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth

Mae'r rhaglen hon wedi'i dylunio i ddod ag arweinwyr at ei gilydd o wahanol sefydliadau a meysydd gwasanaeth, lle bydd amrywiaeth o brofiadau a sgiliau yn galluogi'r cyfranogwyr i gymryd ystyriaeth ffres ac ehangach ar sut i wneud pethau, ac i yrru gwelliannau fel bod eu sefydliadau'n cyflawni eu gweledigaeth a nodau. Mae'n cynnwys Tystysgrif ILM Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheoli.  Mae'r Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth yn ehangach na'r cymhwyster Tystysgrif ILM Lefel 5 ac mae'n berthnasol i'r heriau mae arweinwyr yn eu hwynebu.

Mae'r cwrs yn 10 ddiwrnod o hyd.

Dyddiadau sydd ar gael:

Lleoliad

16 (½ day) January 2019

7 & 26 February 2019

14 March 2019

9 April 2019

2 & 30 May 2019

19 June 2019

11 July 2019

1 August 2019

Ystafell Hyfforddi Irfon, Antur Gwy, Llanfair-ym-mualltTystysgrif ILM Lefel 5 Powys mewn Rhaglen Hyfforddi a Mentora

Mae Tystysgrif ILM Lefel 5 Powys mewn Rhaglen Hyfforddi a Mentora yn galluogi cyfranogwyr i ddysgu'r sgiliau sydd eu hangen ar hyfforddwyr proffesiynol ac i'w rhoi ar waith ar y lefel briodol o fewn eu sefydliad. Mae'r cwrs yn cynnwys y cymhwyster Tystysgrif ILM Lefel 5 mewn Hyfforddi a Mentora.  Mae'r Dystysgrif ILM Lefel 5 Powys mewn Hyfforddi a Mentora ar gyfer unrhyw un sydd â'r gallu a'r ymrwymiad ac sydd am ddefnyddio dull hyfforddi / mentora yn eu rôl o ddydd i ddydd, er enghraifft, arweinwyr, rheolwyr, AD neu weithwyr proffesiynol Datblygu'r Sefydliad.   

Mae'r cwrs hwn yn para am 9 diwrnod.

Dyddiadau sydd ar gael:

Lleoliad

I'w cyhoeddi

 Dyddiadau a Phrisiau'r Cwrs

Cysylltwch â leadership@powys.gov.ukTrefnu Lle

Cysylltwch â leadership@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu