SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Datblygu Tîm - SDI

Budd i'r Sefydliad

Arf ar gyfer proffilio rolau mewn tîm ac ymwybyddiaeth o berthnasau yw'r Strength Deployment Inventory (SDI), arf sydd wedi galluogi llawer o dimau i gyfathrebu'n well, i leihau gwrthdaro ac i sicrhau amgylchedd gwaith mwy cynhyrchiol. Pwy Ddylai Fynychu?

Mae'r cwrs hwn ar gyfer timau cyflawn sydd am ennill gwell dealltwriaeth o sut i sicrhau amgylchedd gwaith mwy cynhyrchiol. Dylai cyrsiau gynnwys y tîm cyfan sydd wedi'i effeithio.Amcanion Dysgu

  • Deall sut i ddefnyddio holl agweddau'r arf SDI i sicrhau'r effaith gorau ar arferion gwaith y tîm.
  • Bydd yr amcanion yn ddibynnol ar anghenion y tîm.


Cynnwys y Cwrs

  • Yn ddibynnol ar anghenion y tîm, ond bydd yn cynnwys dealltwriaeth drylwyr o SDI.


Hyd 

1 DiwrnodDyddiadau a Phrisiau'r Cwrs

Cysylltwch â leadership@powys.gov.uk Gwybodaeth Arall

Caiff unigolion fynediad i'r porth SDI ar-lein a bydd gofyn iddynt gwblhau'r asesiadau ar-lein.Trefnu Lle

Cysylltwch â leadership@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu