Datblygu Tîm - Hinsawdd tîm

Budd i'r Sefydliad

Mae Cyngor Sir Powys wedi datblygu'r Arolwg o Effeithiolrwydd Staff Naws Tîm, y gall pob tîm mewn sefydliad ei gwblhau.
 
Mae deall naws tîm yn hanfodol er mwyn galluogi timau i gael eu symbylu, i fod yn frwdfrydig ac effeithiol yn eu rôl.Y Nod

  • Deall naws timau (faint cânt eu symbylu a pha mor frwdfrydig a hapus ydyn nhw) yng Nghyngor Sir Powys. Naws dda = perfformiad da
  • Rhoi cefnogaeth i dimau ble bo angen
  • Galluogi timau i fod â gwell amgylchedd gwaith wrth geisio sicrhau sefydliad tu hwnt o effeithiol


Y Broses

  •  2 holiadur sy'n edrych ar feysydd allweddol eich amgylchedd gwaith
  • Caiff sgoriau eu coladu a chynhyrchir graff o'r tîm cyfan.
  • Dienw - dim ond person yn Nhîm Datblygu'r Sefydliad sy'n coladu'r canlyniadau fydd yn gweld eich atebion.
  • Ar ôl cyhoeddi'r canlyniadau, gall timau weithio ar eu cynllun gweithredu ar wella.
  • Gall Tîm Datblygu'r Sefydliad helpu timau os oes angen.

 


 


Dyddiadau a Phrisiau'r Cwrs

If you would like more information on this service, please contact leadership@powys.gov.ukTrefnu Lle

Gall gweithwyr Cyngor Sir Powys ddefnyddio Hunan Wasanaeth iTrent i gadw lle ar y cwrs hwn.  Ar gyfer holl ymgeiswyr eraill, cofrestrwch eich diddordeb trwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein yma​​​​​​​

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu