Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Ysgol Gynradd Dyffryn Banw ac Ysgol (Sefydledig) yr Eglwys yng Nghymru Llanerfyl

Mae'r cyngor wedi bod yn cynnal trafodaethau â chyrff llywodraethu Ysgol Gynradd Dyffryn Banw ac Ysgol (Sefydledig) yr Eglwys yng Nghymru Llanerfyl ar ddyfodol y ddwy ysgol.

Ysgol BanwYsgol Llanerfyl

Fe wnaeth y Cyngor ac Esgobaeth Llanelwy gyhoeddi Rhybudd Statudol yn ddiweddar, yn cynnig uno Ysgol G.G. Banw ac Ysgol yr E. yng Ngh. (Sefydledig) Llanerfyl, ac i sefydlu Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru newydd ar safle presennol Ysgol G.G. Banw.

Daeth y Cyfnod Gwrthwynebiadau i ben ar 29 Mai.

Mae Adroddiad Gwrthwynebiadau yn amlinellu'r Gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn ystod y Cyfnod Gwrthwynebiadau wedi'i baratoi. Mae'r Adroddiad Gwrthwynebiadau ar gael isod:

Adroddiad Gwrthwynebiadau Banw Llanerfyl [395KB]

Mae copïau papur ar gael trwy gysylltu efo'r Cyngor gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Fe wnaeth Cabinet y Cyngor ystyried yr Adroddiad Gwrthwynebiadau mewn cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Medi 2019. Wedi iddynt nodi cynnwys yr Adroddiad Gwrthwynebiadau, fe wnaeth y Cabinet gytuno i symud ymlaen efo'r cynnig i gau'r ddwy ysgol a sefydlu un ysgol newydd ar safle Banw. Mae llythyr penderfyniad yn amlinellu penderfyniad y Cabinet ar gael isod:

Llythyr Penderfyniad Banw Llanerfyl [83KB]

Bydd y Cyngor ac Esgobaeth Llanelwy nawr yn gweithio gyda'r ddwy ysgol i sefydlu ysgol newydd i wasanaethu'r ardal.

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu