HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Ysgol Gynradd Dyffryn Banw ac Ysgol (Sefydledig) yr Eglwys yng Nghymru Llanerfyl

Yn dilyn penderfyniad y Cabinet ar 3 Medi 2019 i uno Ysgol G.G. Banw ac Ysgol (Sefydledig) yr E. yng Ngh. Llanerfyl i sefydlu Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru newydd ar safle presennol Ysgol G.G. Banw o'r 1af Medi 2020, mae'r Cyngor yn symud ymlaen efo cynlluniau i sefydlu'r ysgol newydd.

Enw'r ysgol newydd fydd Ysgol Cwm Banwy, Ysgol yr Eglwys yng Nghymru.

Fel Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir, bydd yr ysgol newydd yn gyfrifol am ei threfniadau derbyn ei hun. Mae'r corff llywodraethol dros dro wedi cytuno polisi derbyn dros dro ar gyfer yr ysgol newydd, sydd ar gael isod:

 

Polisi Derbyn Dros Dro - Ysgol Cwm Banwy [121KB]

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu