1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Bydd peth oedi ar dalu Budd-daliadau Tai
Darllen mwy

Ysgol Gynradd Dyffryn Banw ac Ysgol (Sefydledig) yr Eglwys yng Nghymru Llanerfyl

Mae'r cyngor wedi bod yn cynnal trafodaethau â chyrff llywodraethu Ysgol Gynradd Dyffryn Banw ac Ysgol (Sefydledig) yr Eglwys yng Nghymru Llanerfyl ar ddyfodol y ddwy ysgol.

Ysgol BanwYsgol Llanerfyl

Yn dilyn yr ymgynghoriad diweddar a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Powys ar gynigion yn ymwneud ag Ysgol G.G. Banw ac Ysgol (Sefydledig) yr E. yng Ngh. Llanerfyl, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi Adroddiad Ymgynghori bellach.

Mae crynodeb o'r Adroddiad Ymgynghori a fersiwn llawn o'r Adroddiad Ymgynghori ar gael isod:

Mae copiau papur ar gael trwy gysylltu efo'r Cyngor gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Disgwylir y bydd yr Adroddiad Ymgynghori yn cael ei drafod gan y Cyngor Llawn ar 7 Mawrth 2019, ac y bydd Cabinet y Cyngor yn penderfynu sut i symud ymlaen mewn perthynas â'r cynigion hyn yn fuan wedyn.

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu