1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Ysgol Gynradd Dyffryn Banw ac Ysgol (Sefydledig) yr Eglwys yng Nghymru Llanerfyl

Mae'r cyngor wedi bod yn cynnal trafodaethau â chyrff llywodraethu Ysgol Gynradd Dyffryn Banw ac Ysgol (Sefydledig) yr Eglwys yng Nghymru Llanerfyl ar ddyfodol y ddwy ysgol.

Ysgol BanwYsgol Llanerfyl

Yn ddiweddar, fe wnaeth y Cyngor ac Esgobaeth Llanelwy gyhoeddi Rhybudd Statudol yn cynnig uno Ysgol G.G. Banw ac Ysgol yr E. yng Ngh. (Sefydledig) Llanerfyl, ac i sefydlu Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Gwirfoddol a Gynorthwyir newydd ar safle presennol Ysgol G.G. Banw.

Daeth y Cyfnod Gwrthwynebiadau i ben ar 29 Mai.

 

Bydd Adroddiad Gwrthwynebiadau yn amlinellu'r Gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn cael ei gyhoeddi yn fuan.

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu