SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Am ddatblygu eich gyrfa mewn Gofal Cymdeithasol?

Image of the social care poster
31 Gorffennaf 2018 

Image of the social care poster

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnal digwyddiad recriwtio gweithwyr cymdeithasol.

Bydd noson agored yn cael ei chynnal ar gyfer y rheiny sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y maes gwaith cymdeithasol ddydd Mercher 15 Awst rhwng 4pm ac 8 pm yn yr Neuadd Les, Ystradgynlais.

Os ydych eisoes yn weithiwr cymdeithasol, uwch ymarferydd, newydd gymhwyso neu hyd yn oed yn meddwl am yrfa mewn gwaith cymdeithasol dewch heibio i gael sgwrs am gyfleoedd i ddatblygu eich gyrfa gyda Chyngor Sir Powys.

Mae yna nifer o fuddion gwych ar gyfer staff yn cynnwys pecyn adleoli, cyfraddau rhagorol o gyflog, patrymau gwaith hyblyg.  Bydd staff yn derbyn hyfforddiant parhaus a chymorth i ddatblygu yn eu gyrfa gwaith cymdeithasol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r tîm dewch heibio i'n gweld yn ystod y noson agored i gael sgwrs gyda staff ac i gael rhagor o wybodaeth. 

Am ragor o wybodaeth: recruitment@powys.gov.uk neu 01597 826409 neu www.powys.gov.uk/swyddi

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu