SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mwy o waith atgyweirio ar ffordd ddidramwy Black Yatt

Image of Black Yatt byway improvements
6 Awst 2018 

Image of Black Yatt byway improvements

Mae Cyngor Sir Powys wedi gwella cilffordd ar ôl iddi dreulio'n arw mewn mannau a chael ei sathru dan draed.

Buodd Tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad y cyngor yn goruchwylio'r gwaith ar ffordd ddidramwy Black Yatt rhwng Llanfihangel-Nant-Melan a Glascwm.

Mae'r gwaith diweddar yn cynnwys rhan fwyaf gogleddol y gilffordd boblogaidd hon ger Fferm Foice, Llanfihangel-Nant-Melan, lle mae'n cwrdd â chilffordd arall. Yn y fan honno roedd darn byr o lethr wedi treulio gyda rhychau mawr a oedd yn rhwystro cerddwyr rhag mynd yn eu blaenau ar hyd y llwybr.

Buodd contractwr lleol RF Price wrthi'n gwneud y gwaith gan grafu llaid meddal allan a chywasgu meini wedi eu mathru i greu llwybr i fyny rhan serth hon y gilffordd. Gwnaed mwy o waith i garthu'r rhigolau draenio ar ran gyfagos y gilffordd. Roedd y gwaith yma'n helpu i gynnal rhan boblogaidd o rwydwaith llwybrau calon Powys.

Buodd y Cyngor yn gwneud gwaith ar ran arall y gilffordd yn gynharach eleni a oedd yn cynnwys ailosod ffosydd draeniad a gosod byndiau i gyfeirio dwr yn syth ar draws ac oddi ar wyneb y gilffordd.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cefn Gwlad: "Bydd pobl sy'n cerdded ar hyd y gilffordd hon yn rheolaidd yn croesawu'r gwaith atgyweirio diweddaraf. Mae'r wyneb mewn gwell gyflwr o lawer ar gyfer pawb sydd yn ei defnyddio ac mae'n gwella'r ffordd boblogaidd hon yn fawr.

"Rhaid cofio pwysigrwydd cynnal ein llwybrau hawl tramwy. Mae ein rhwydwaith llwybrau hawliau tramwy'n chwarae rhan hynod o bwysig wrth gynnal iechyd a lles pobl Powys."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu