Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Cyngor Sir Powys am geisio adborth am y gwelliannau yn ystod wythnos y Sioe Frenhinol

Image of crowds in Builth
6 Awst 2018 

Image of crowds in BuilthBydd Cyngor Sir Powys yn cynnal arolwg i ddarganfod barn pobl am y gwelliannau diogelwch a lles a gyflwynwyd yn Llanfair-ym-Muallt yn ystod wythnos Sioe Brenhinol Cymru eleni.

Nawr bydd trigolion Llanfair-ym-Muallt ac ymwelwyr â'r Sioe y mis diwethaf yn cael eu hannog i gymryd rhan yn yr arolwg a rhannu'u barn ar y gwelliannau i diogelwch a lles.

Bydd yr arolwg, a fydd ar gael i'w gwblhau ar-lein yn www.powys.gov.uk/dweudeich ar gael hyd hanner nos dydd Llun 27 Awst.

Bydd sefydliadau allweddol, gan gynnwys Cyngor Sir Powys, yr holl wasanaethau brys, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Fferm a Gwersyll Penmaenau, CFfI Cymru, cynghorwyr lleol a gwirfoddolwyr oll yn gweithio i wella diogelwch a lles pobl a fu'n mynychu'r ardal yn ystod y sioe y mis diwethaf.

Cyflwynwyd 'Llwybr Gwyrdd' newydd o dref Llanfair-ym-Muallt i Faes y Sioe, Fferm a Gwersyll Penmaenau a Phentref Ieuenctid y CFfI, fel rhan o'r gwelliannau. Hefyd cyflwynwyd cyfleuster lles newydd yn y dref yn yr hen ganolfan groeso gyda gwasanaeth ieuenctid y cyngor yn ei staffio.

Cyflwynwyd bugeiliaid y stryd hefyd yn ystod y paratoadau ar gyfer wythnos y sioe a gydol y digwyddiad pedwar diwrnod. Roedd rhagor o ddarpariaeth feddygol yn yr ardal, yn ogystal â ffens diogelwch dros dro rhwng y Gro a'r afon.

Dywedodd y Cyng Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Mae hi'n bwysig ein bod yn cydweithio i gyfuno'n profiad a'n gwybodaeth i wella diogelwch a lles pobl sy'n ymweld â'r ardal yn ystod Wythnos y Sioe.

"Dyma'r tro cyntaf i'r gwelliannau diogelwch a les hyn gael eu cyflwyno yn ystod wythnos y sioe, ac rydym yn awyddus i geisio barn trigolion Llanfair-ym-Muallt ac ymwelwyr â'r Sioe Frenhinol y mis diwethaf am y gwelliannau.

"Bydd adborth trigolion ac ymwelwyr yn hanfodol gan fod y gweithgor diogelwch mewn digwyddiadau'n awyddus i arolygu'r gwelliannau i weld a oes modd gwneud unrhyw beth yn wahanol yn sioeau'r dyfodol."

Bydd trigolion Llanfair-ym-Muallt na allant gwblhau'r arolwg ar lein yn eu cartrefi yn gallu dod i lyfrgell y dref yn Antur Gwy lle bydd staff y llyfrgell yn eu helpu gyda'u harolwg ar-lein.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu