1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Cael bin, sach neu flwch newydd (busnes)

Trade waste bin

Os ydych yn fusnes a'ch bod angen bin newydd, llenwch y ffurflen isod.  Mae biniau gwastraff masnachol a biniau ailgylchu i fasnachwyr ar gael mewn amrywiaeth o feintiau i weddu i'ch anghenion.

Gallwn eich helpu i ddiwallu eich goblygiadau a darparu ystod lawn o wasanaethau casglu gwastraff masnachol gan gynnwys:

  • Casgliadau sbwriel ac ailgylchu gan ddefnyddio ystod o gynhwysyddion i weddu i bob angen busnes o fin olwynion 240 litr i gynhwysyddion 1100 litr.
  • Os yw lle yn brin, yna gallwn ddarparu sachau masnachol y gwneir taliad amdanynt o flaen llaw.

 

 

Gofyn am finiau newydd neu sachau yma Ffurflen cael biniau newydd neu sachau (Busnesau)

 

Y manteision o weithio gyda ni:

  • Dim taliadau cudd
  • Ystod eang o gynhwysyddion
  • Yn  lleol gyda gwybodaeth leol
  • Dim tâl am ddyletswydd gofal
  • Ein gweithlu profiadol yn cyflwyno'r holl wasanaethau

Sachau sbwriel masnach

I brynu'r sachau sbwriel masnach gwyrdd, ffoniwch y tîm gwasanaethau cwsmer ar 01597 827465 i dalu â cherdyn a'u derbyn o fewn 10 diwrnod gwaith.  Gallwch hefyd ofyn i dderbyn anfoneb.  Cofiwch y byddwch yn derbyn eich sachau o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl prosesu eich tâl.

 

Contacts

Feedback about a page here
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu