Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Cynnig gostyngiad mewn trethi i siopau'r stryd fawr ym Mhowys

Image of Newtown high street
8 Awst 2018 

Image of Newtown high street

Mae'r cyngor sir yn cynnig cymorth ariannol i fusnesau'r 'stryd fawr' ym Mhowys sy'n derbyn  gostyngiad trethi busnesau bach neu wedi gweld cynnydd yn eu trethi busnes o ganlyniad i'r ailbrisio a ddigwyddodd nôl ym mis Ebrill 2017.

Mae Cyngor Sir Powys wedi sicrhau nawdd gan Lywodraeth Cymru i helpu gyda threthi busnes siopau'r stryd fawr yn 2018/19.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cyllid: "Mae dwy lefel o ostyngiad ar gael.  I fusnesau gyda gwerth ardrethol o rhwng £6,001 a £12,000, sy'n derbyn gostyngiad trethi i fusnesau bach, mae cymorth o hyd at £250 ar gael.  I fusnesau'r stryd fawr sydd â gwerthoedd ardrethol rhwng £12,001 a £50,000 ac wedi gweld cynnydd yn eu trethi ers Ebrill 2017, mae cymorth o hyd at £750 ar gael."

Mae'r gostyngiad hwn ar gyfer busnesau'r 'stryd fawr' gan gynnwys siopau, bwytai, caffis a llefydd yfed yng nghanol trefi a phentrefi.   Bydd busnesau a gafodd y gostyngiad hwn yn 2017/18 yn ei dderbyn yn awtomatig ar gyfer 2018/19.  Rhannodd 377 o fusnesau Powys gyfanswm o £128,000.

Mae rhywfaint o gyfyngiadau ar y nawdd sydd ar gael, ac nid yw rhai busnesau'n cael eu hystyried yn fusnesau manwerthu (e.e. cyfreithwyr na darparwyr gwasanaethau ariannol).  Nid yw'r cynllun chwaith yn cynnwys stadau diwydiannol na chanolfannau ar gyrion trefi.  Gallwch weld y manylion ar-lein.

Neu gallwch gysylltu â'r tîm sy'n gweinyddu'r cynllun hwn trwy e-bost sef: revenues@powys.gov.uk

"Byddem yn annog unrhyw siopau mewn tref neu bentref i ystyried y cynllun hwn oherwydd fe allai dorri eich bil trethi ar gyfer 2018/19.  Bydd y cyngor yn cysylltu â'r rhai sy'n gymwys yn y dyfodol agos", ychwanegodd y Cynghorydd Davies.

Mae'r arian gan Lywodraeth Cymru i'w ddefnyddio yn 2018/19.  Ni wyddir a fydd yr arian hwn ar gael eto yn y dyfodol.  Cynghorau lleol sy'n casglu trethi busnes ond Llywodraeth Cymru sy'n gosod lefel y dreth.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu